Takaisin

Esitys pelastustoimen valtakunnallisista strategisista tavoitteista lausunnoille

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 9.5.2022 9.45
Tiedote

Sisäministeriö on lähettänyt lausunnolle esitysluonnoksen valtakunnallisista strategisista tavoitteista pelastustoimen järjestämiselle. Lausunnoille lähteneessä esitysluonnoksessa pelastustoimelle esitetään yhdeksän valtakunnallista tavoitetta vuosille 2023-2026. Lausuntokierros kestää 17.6.2022 asti.

Esitys pelastustoimen strategisista tavoitteista 2023-2026:

1.    Hyvinvointialueen pelastustoimi on organisoitu itsehallinnon tarpeet huomioiden siten, että pelastustoimen palvelutaso on turvattu yhdenvertaisesti ja laadukkaasti alueellisesti sekä valtakunnallisesti.
2.    Pelastustoimen onnettomuuksien ehkäisy on järjestetty riskiperusteisesti, yhdenmukaisesti ja vaikuttavasti.
3.    Pelastustoimella on välitön kyky toimia suunnitellusti kaikissa turvallisuustilanteissa, ja se säilyy turvallisuuden lähipalveluna.    
4.    Pelastustoimen alueellinen ja valtakunnallinen valmius sekä varautuminen mahdollistaa väestön suojaamisen kaikissa olosuhteissa.
5.    Pelastustoimella on kyky antaa ja vastaanottaa kansainvälistä apua.
6.    Pelastustoimen kansallinen kehittäminen perustuu tiedolla johtamiseen ja kansallisesti yhtenäiseen tiedonhallintaan.
7.    Pelastustoimen investoinnit tukevat palvelutuotannon vaikuttavuutta.
8.    Pelastustoimen henkilöstöresurssien riittävyys, osaaminen ja hyvinvointi on varmistettu.
9.    Pelastustoimen hallinto- ja ohjausjärjestelmä on selkeä.

Tavoitteet tulisivat voimaan 1.1.2023. Valtioneuvosto vahvistaa joka neljäs vuosi valtakunnalliset strategiset tavoitteet. Tavoitteissa huomioidaan kansalliset, alueelliset ja paikalliset tarpeet pelastustoimelle sekä onnettomuusuhat ja muut uhat. Tavoitteiden tarkoituksena on varmistaa pelastustoimen palvelujen järjestäminen laadukkaasti ja kustannusvaikuttavasti. 

Lisätiedot:
pelastusneuvos Janne Koivukoski, p. 0295 488 420, janne.koivukoski@govsec.fi