Takaisin

Alueellisten riskiarvioiden valmistelu käynnistyy uuden ohjeen mukaisesti

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 25.5.2022 11.30
Tiedote

Sisäministeriön asettamassa alueellisten riskiarvioiden kehittämishankkeessa luotiin uusi menetelmäohje alueellisten riskiarvioiden laadintaan. Uudistettu ohje sisältää muun muassa tarkennuksia, joilla edistetään valmistelun monialaisuutta ja valtakunnallista yhdenmukaisuutta. Lisäksi riskien arvioinnin menetelmää on osittain uudistettu.

Aluehallintovirastot ja pelastuslaitokset koordinoivat alueellisten riskiarvioiden laatimisen ja poikkihallinnollisen työryhmän kokoamisen sisäministeriön toimeksiannosta. Hyvinvointialueet kytkeytyvät mukaan valmisteluun. Riskiarvioiden tavoitteellinen valmistumisaikataulu on kevättalvella 2023. 

Alueelliset riskiarviot valmistellaan lähtökohtaisesti pelastustoimen alueittain hyvinvointialuejako huomioiden. Erillisratkaisuna on Uusimaa, jossa laaditaan Uudenmaan yhteinen riskiarvio. Säännöllisesti päivitettävät alueelliset riskiarviot laadittiin edellisen kerran vuonna 2018. 

Alueelliset riskiarviot tukevat yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamista

Alueellinen riskiarvioprosessi on oleellinen osa alueen varautumisyhteistyötä, johon osallistuvat alueella toimivat viranomaiset, kunnat, elinkeinoelämä ja järjestöt. Riskiarvioprosessin tavoitteena on muodostaa alueen toimijoiden yhteinen riskikäsitys, jonka avulla kehitetään alueellista häiriösietokykyä ja häiriötilanteiden hallintaa. 

Riskiarvioprosessissa alueen toimijat tunnistavat ja arvioivat alueen merkittävimmät uhat ja häiriötilanteet, joiden hallitseminen edellyttää normaalista poikkeavaa toimintaa ja joiden vaikutukset voivat toteutuessaan olla alueellisesti merkittäviä. Alueelliset riskiarviot tukevat niin kansallisen kuin toimiala- ja organisaatiokohtaisten riskiarvioiden laatimista, ja sitä kautta yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamista. Alueellisia riskiarvioita voidaan hyödyntää esimerkiksi koulutus- ja harjoitustoiminnassa sekä varautumisen suunnittelussa.

Lisätiedot: 

erityisasiantuntija Anni Kurunsaari, p. 0295 488 673, anni.kurunsaari@govsec.fi 
varautumisjohtaja Jussi Korhonen, p. 0295 488 289, jussi.korhonen@govsec.fi 

Uusimmat