Hoppa till innehåll

Tryggt och kriståligt Finland – i samarbete

Räddningsväsendets verksamhet och den pågående reformen styrs av en strategi vars vision är ett tryggt och kriståligt Finland – i samarbete.

Vi främjar säkerheten i samhället under alla förhållanden, också vid undantagsförhållanden, tillsammans med andra aktörer och nära människor, genom att:

  • minska antalet olyckor
  • svara för räddningsverksamheten
  • delta i upprätthållande och utveckling av den civila beredskapen
  • begränsa konsekvenserna av olyckor under alla förhållanden och utnyttja räddningsväsendets beredskap i samhället på ett mer omfattande sätt än för närvarande samt
  • producera tjänster för första insatsen och prehospitala akutsjukvårdstjänster enligt överenskommelse med hälso- och sjukvården

Nationella räddningsmål

Ritning av en person som tittar flera monitorer.

Räddningstjänsten har en samlad bild av riskerna för samhället baserat på kontinuerlig analys

På ritningen brandman faller ner på en stolpe. Röda lågor i botten.

Samt riskbärande förmågor.

På ritningen överlappar fyra palmer varandra för att beskriva vikten av samarbete.

Räddningstjänsten är en stark samordnare av civil beredskap och en pålitlig partner.

På ritningen är en karta över Finland markerad med en röd cirkel över de största städerna.

Räddningstjänsten har enhetliga tjänster i hela landet.

På ritningen står en brandbil och en brandman bredvid bilen. I förgrunden, en man och ett barn

Räddningstjänsten delar medvetenhet och ansvar för säkerheten.

På ritningen ser en man på med virtuella glasögon som visar en räddningshelikopter.

Räddningstjänsten utvecklar aktivt sina egna arbetsmetoder.

På ritningen sitter en leende person och tittar på laptop.

Bakom allt detta står en välbärgad personal.