Hoppa till innehåll

Avtalsbrandkårerna sköter räddningsuppgifter på ett geografiskt område som omfattar cirka 90 procent av Finlands yta. Cirka 46 procent av finländarna är bosatta inom detta område.

På annat håll (i de större städerna) utgör avtalsbrandkårerna främst ett stöd för yrkesbrandkårerna och en reserv vid omfattande eller samtidiga situationer. Avtalsbrandkårerna deltar i cirka 46 procent av räddningsväsendets årliga larmuppdrag.

Avtalsbrandkår

Med avtalsbrandkår avses en frivillig brandkår, en anläggningsbrandkår, en industribrandkår eller en militär brandkår som har gjort ett avtal med räddningsverket om att utföra räddningsuppdrag.

Frivilligverksamhet

Frivilliga organisationer och personer kan vara till hjälp vid räddningsväsendets fortbildnings-, rådgivnings- och upplysningsuppdrag samt räddningsverksamhet. Inspektioner, övervakning och uppdrag som kräver myndighetsbefogenheter hör till räddningsmyndigheternas uppgifter.

Läs mer:

Delta i frivilligverksamhet
Finlands Avtalsbrandkårers Förbund (på finska)
Finlands Brandbefälsförbund (på finska)
Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland

Finlands brandkårer (på finska)