Hoppa till innehåll

Målet med tillsynsverksamheten är att främja en god säkerhetskultur i området och minska antalet brandskador på egendom och personer. Målet är att övervaka att byggnadsägare och innehavare samt verksamhetsutövare uppfyller de skyldigheter som räddningslagen ålägger dem. Genom tillsynsverksamhet strävar vi också efter att säkerställa verksamhetsförutsättningarna för räddningsverksamheten och akutvården vid olyckor.

Tillsynsverksamheten omfattar tillsynsuppgifter enligt räddningslagen, det vill säga olika slags brandsyner och dokumenttillsyn. Dokumenttillsynen omfattar bland annat övervakningen av räddningsplaner för publikevenemang och egenkontroll av brandsäkerheten i småhus.

Räddningsverket utför också kemikalietillsyn enligt kemikalielagstiftningen.

Mer information

Ledande brandinspektör

Lägescentralen, tfn 029 151 2112
lansi-uusimaa(a)pelastustoimi.fi

Ge respons