Hoppa till innehåll

Räddningsverksamhet

Med räddningsverksamhet avses att ta emot larm, varna befolkningen, förhindra hotande olyckor samt att skydda och rädda olycksoffer, människor som befinner sig i fara, miljö och egendom. Räddningsverksamhet innebär alltså olika slags uppgifter inom släckning och räddning samt begränsande av skador. Västra Nylands räddningsverks verksamhet och utrustning samt personalens specialkompetens har dimensionerats enligt de riskobjekt som finns i vårt område.

Akutvård

Västra Nylands räddningsverk producerar akutvårds- och första insatstjänster i tio kommuner, enligt ett samarbetsavtal med Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS.

 

 

 

Förebyggande av olyckor

En av räddningsverkets centrala uppgifter är att förbättra människornas säkerhet och minska antalet olyckor. Då man förebygger olyckor är det centralt att handleda människor, ge rådgivning och utföra tillsyn.  Var och en kan själv förebygga olyckor.

 

Övervakning och brandsyn

Målet med tillsynsverksamheten är att främja en god säkerhetskultur i området och minska antalet brandskador på egendom och personer.

Säkerhetskommunikation och säkerhetsutbildning

Målet med säkerhetskommunikation är att förbättra människornas kunskaper och färdigheter om säkerhet och bidra till egen beredskap. På säkerhetsutbildningen lär vi ut bland annat förstahandssläckning och hur man ska handla vid olika slag av störningssituationer och olyckor.

Beredskap

Med beredskap avses verksamhet som säkerställer att uppgifter kan skötas utan avvikelser så väl som möjligt samt eventuella, avvikande åtgärder vid störningssituationer och undantagsförhållanden.

Frivilligverksamhet

I västra Nyland finns frivilliga i över 40 avtalsbrandkårer (FBK) samt släckningsmän i bisyssla i Tenala och Hangö. Till avtalsbrandkårerna hör över 1 000 frivilligbrandkårister. De sköter för sin del räddningsuppgifter och säkerhetskommunikation (bland annat rådgivning, utbildningar, publikevenemang).

Beredskapsplanering

Med beredskapsplanering avses planering av beredskap som sker under normala förhållanden.

 

 

Externa räddningsplaner

Räddningslagen förpliktar räddningsverken att skapa en extern räddningsplan för olyckor i samarbete med de berörda parterna.

Prislista

Prislista över Västra Nylands räddningsverks tjänster.