Hoppa till innehåll

Västra Nylands räddningsverks tillsynsverksamhet beskrivs i planen för olycksförebyggande. 
Planen för olycksförebyggande grundar sig på räddningsverkets beslut om servicenivå samt på lokala riskbedömningar. I planen för olycksförebyggande beskrivs verksamhetens innehåll, samarbetet med övriga myndigheter och de resurser som används för övervakning, samt hur uppföljningen av verksamhetens effektivitet och den planerade övervakningen genomförts.

Olycksförebyggande plan

Förhandsbrev för brandsyn objekt

Tillsynsavgifter

I vår prislista hittar du aktuell information om våra avgifter.

Anser du att en avgift tas ut på felaktiga grunder kan du göra en reklamation till räddningsverket.

Lämna in reklamationen på blanketten nedan och lämna in den till räddningsverket per e-post eller brev. Kontaktuppgifterna finns på reklamationsblanketten.

Bilagor

Anvisning för begäran om omprövning

Mer information 

Jourhavande brandinspektör, tfn 029 151 2512, vardagar kl. 9.00–11.30.

Lägescentralen, tfn 029 151 2112

Ge respons