Hoppa till innehåll

Västra Nylands räddningsverks tillsynsverksamhet beskrivs i tillsynsplanen 
Övervakningsplanen grundar sig på räddningsverkets beslut om servicenivå samt på lokala riskbedömningar. I tillsynsplanen beskrivs verksamhetens innehåll, samarbetet med övriga myndigheter och de resurser som används för övervakning, samt hur uppföljningen av verksamhetens effektivitet och den planerade övervakningen genomförts.

Tillsynsplan 

Brandsynens förhandsbrev 

Förhandsbrev för ställe med brandlarmanläggning  

Tillsynsavgifter

I vår prislista hittar du aktuell information om våra avgifter.

Anser du att en avgift tas ut på felaktiga grunder kan du göra en reklamation till räddningsverket. 
Lämna in reklamationen på blanketten nedan och lämna in den till räddningsverket per e-post eller brev. Kontaktuppgifterna finns på reklamationsblanketten. 

Bilagor

Reklamation om tillsynsavgift (Word, på finska) 

Reklamation om tillsynsavgift (pdf, på finska)  

Mer information 

Jourhavande brandinspektör, tfn 09 8162 6815, vardagar kl. 9.00–11.30.

Lägescentralen, tfn 09 8162 8699

Ge respons via Esbo stads responstjänst