Hoppa till innehåll

Med tillfällig inkvartering avses kortvarig vistelse i lokaler som inte har godkänts för övernattning eller inkvartering i det gällande bygglovet. Tillfällig inkvartering är möjlig i sådana lokaler om säkerhetsarrangemangen har genomförts enligt denna anvisning och om den lokala räddningsmyndigheten har godkänt lokalerna för tillfällig inkvartering. 

Den tillfälliga inkvarteringen kan vara i högst sju (7) dygn. Inkvartering som återkommer veckovis kan inte anses vara tillfällig. 

Den som arrangerar tillfällig inkvartering ska meddela räddningsverket om det minst 14 dygn innan den planerade tillfälliga inkvarteringen börjar. Använd den bifogade blanketten. 

Du kan skicka blanketten antingen 

  • på elektronisk väg 
  • eller per post till Västra Nylands räddningsverk, Jourhavande brandinspektören, PB 6700, 02070 ESBO STAD. 

Mer information av jourhavande brandinspektören, tfn 09 816 26 815 (vardagar kl. 9.00–11.30). 

Anvisning om säkerhetsarrangemang i en samlingslokal för tillfällig inkvartering 

Anmälan till räddningsmyndigheten om tillfällig inkvartering 

Skicka anmälan på elektronisk väg: Fyll i anmälan och klicka på "Skicka".

Per post: Fyll i anmälan och skriv ut den. Kom ihåg att skicka med alla obligatoriska bilagor.

Rumsspecifik inkvarteringslista  

Mer information

Jourhavande brandinspektör
tfn 09 8162 6815, vardagar kl. 9.00–11.30.

Lägescentralen tfn 09 8162 8699

Ge respons via Esbo stads responstjänst