Hoppa till innehåll

I lokaler där det bor personer med nedsatt funktions- eller rörelseförmåga måste man göra en utredning om utrymningssäkerheten. I utredningen beskrivs hur man beaktat byggnadens användningsändamål, personer med begränsad, försvagad eller på annat sätt avvikande funktionsförmåga samt andra faktorer som påverkar utrymningssäkerheten vid bränder eller andra olyckor och hur man planerar utrymningen. 

Räddningsbranschens centralorganisation i Finland har skapat en anvisning för hur man gör en utredning om utrymningssäkerhet. Anvisningen är avsedd för planering, genomförande och underhåll av brandsäkerheten till exempel i servicehus för äldre och i olika slags vårdanstalter. Den ger praktiska tips om hur man gör en utredning av utrymningssäkerheten. 

Före verksamheten inleds måste man fylla i en blankett om utrymningssäkerhet. Blanketten ska uppdateras vart tredje år eller om verksamheten förändras märkbart. Säkerhetsutredningen, som görs i samband med bygglov för nybyggande, motsvarar utredningen av utrymningssäkerheten.   

Blanketter  

Anvisning om hur blanketten ska ifyllas (på finska) (pdf-blankett) 

Utredning om utrymningssäkerhet (pdf-blankett) 

Anmälan om uppdatering (pdf-blankett)   

Så öppnar du blanketten: 

Alla webbläsare klarar inte av att automatiskt öppna blanketten och därför kan du få ett felmeddelande. Ladda i så fall ner blanketten på din dator och öppna den sedan separat: 
Ladda ner blanketten till din dator. Du hittar nedladdningsknappen uppe till höger i fönstret. Spara blanketten i en mapp där du lätt hittar den. 

Gå till mappen där du laddade blanketten och klicka på filen med höger musknapp. 
Då öppnas en meny, där du kan välja i vilket program du vill öppna filen.

Mer information 

Jourhavande brandinspektör, tfn 09 8162 6815, vardagar kl. 9.00–11.30.

Lägescentralen, tfn 09 8162 8699

Ge respons via Esbo stads responstjänst