Hoppa till innehåll

Räddningstjänster

Räddningstjänster består av bråndskande uppgifter som syftar till att att rädda och skydda människor, egendom och miljön i händelse av ett hot eller en olycka, samt att begränsa skadan som orsakats av olyckan och mildra konsekevenserna av olyckan. 

Akutsjukvård

Kymmenedalens räddningstjänster tillhandahåller akutsjukvårdtjänster i sitt område i samarbete med Kymsote. 

Förebyggande av olycksfall

Olycksförebyggande syftar till att minska sannolikheten för en olycka och genom att förbereda sig för att minska skadorna orsakade av en olycka.

Övervakning-brandtillsynsinspektion

En kontrollplan har utarbetats för Kymmenedalens  område, enligt vilken räddningstjänsten övervakar fastighetsägare, ockupanter och operatörer i dess område. Kontrollplanen är baserad på Räddningslagen.

Säkerhetskommunikation

Räddningstjänsten tar hand om vägledning, rådgivning och säkerhetskommunikation relaterad till räddninginsatser i dess område. Syftet är att förhindra bränder och andra olyckor, olycksberedskap, lämpligt svar på olyckor och incidenter samt begränsning av konsekvenser.

Beredskap

Beredskap säkerställer samhällets funktion i alla situationer. Beredskap inkluderar, men är inte begränsat till, beredskapsplanering genom en räddningsaktion eller en räddningsplan på fastighetsnivå, tidigare tekniska och strukturella förberedelser, såsom nödkraft och civilskydd; tränings- och beredskapsövningar samt värvning för personer och utrymme och kritiska material. 

Kontrakt  brandkårer

Kontrakt brandkårer är en viktig del av räddningskedjan och produktionen av räddningsinsatser i Kymmedalen. Det finns 27 kontraktsbrandkårer, 2  halvpermanenta brankårer, 3 fabriksbrandkårer och två militära brandkårer  i Kymmedalens område, med vilka Kymmenedals räddningsavdelning har brankårsavtal. Specialiseringen av räddningstjänsten och avtalsbrankåren kommer att utveckals vidare för att betjäna det hela landskapet.  

Externa räddningsplaner

Enligt räddningslagen måste räddningstjänsten upprätta en extern räddningsplan vid en olycka i områden med särskild fara. Planen ska upprättas i samarbete med berörd operatör. Räddningstjänsten  konsulterar befolkningen I riskzonen och ger information om planen.

Serviceprissättning

En del av räddningstjänsten är avgiftsbelagd. Styrelsen av Kymmenedalens räddningsatjänst har bekräftat service prissättningen från och med 1.8.2020.

Serviceprissättning 2020