Hoppa till innehåll
Palomies pumpulla

Var försiktig när du bränner ris och kvistar

I stadsområdena i flera kommuner är helt förbjudet att bränna ris, hyggesrester och löv i en brasa eller en tunna eller motsvarande behållare. Bekräfta från din kommuns miljö- eller avfallshanteringsmyndighet, att förbränning är tillåten.  

Den som tänder en eld, alltid ansvarar för den!

Vid all typ av bränning måste du se till att rökgaser inte medför problem för miljön och grannar.

Var noggrann och försiktigt så undviker du risk för eldsvåda och skador. Torka och vind medför särskilt stor risk för eldsvåda och ökar risken för att elden sprider sig. Ta alltid reda på vilka varningar som Meteorologiska institutet har utfärdat. Under terrängbrand varning är öppna lågor förbjudna.

Bor du i ett glesbebyggt område?

Var extra noggrann och försiktig om du bränner ris och löv i ett glesbebyggt område. Bränning av ris och kvistar anmäls till det regionala räddningsverket om rökbildningen orsakas av bränningen är riklig. Anmälan om uppgörande av elden.

Kom ihåg innan du startar en brand

  • Bränn inte ris och löv nära en byggnad eller elledningar.
  • Innan du tänder ska du se till att du har släckningsredskap nära till hands, även för att förhindra att elden sprider sig.
  • Lämna aldrig elden obevakad eftersom vinden plötsligt kan få den att sprida sig.
  • Du får bara göra upp eld om det inte medför olägenhet för grannarna – fråga innan du börjar!
  • I stället för att bränna ris och växtrester rekommenderar miljö- eller avfallshantering myndigheterna att man komposterar dem på den egna tomten eller för dem till en avfallscentral.
  • Det är helt förbjudet att bränna avfall. De kommunala avfallshanteringsföreskrifterna förbjuder bränning av avfall.
  • Om du har ett fritidshus ska du kontrollera bestämmelserna i den kommunen, de kan skilja sig från bestämmelserna i din hemkommun.
  • De kommunala föreskrifterna kan kräva att du gör en anmälan om du vill bränna ris och hyggesrester i ett glesbebyggt område. Det kan också vara förbjudet.
  • Vid all typ av bränning måste du se till att rökgaser inte orsakar problem för miljön och grannar.

Närmare information fås av

Var noggrann och kom också ihåg att släcka

Läs mer:

Anmälan om uppgörande av elden
Öppen eld
Hygges- och halmbränning
Primärsläckning