Hoppa till innehåll
Palomies pumpulla

Anmäla om hygges- och halmbränning

Den som utför hygges- och halmbränning ansvarar för säkerheten även efter att ha gjort en anmälan om bränning. Vid hygges- och halmbränning på stora områden medför torka och vind ökad brandrisk och risk för att elden sprider sig även efter att bränningen har slutförts. Hyggesbränning på skogsmark får endast utföras under tillsyn av en yrkesman inom skogsbranschen som är förtrogen med hyggesbränning.

Se till att brandgaser från elden inte orsakar problem för miljön och grannar.

Var noggrann och försiktig så undviker du brandrisk och skador. Ta före hygges- och halmbränning alltid reda på vilka varningar Meteorologiska institutet har utfärdat och beakta även rådande vind- och väderleksförhållanden. 

Var försiktig vid hygges- och halmbränning

  • Hygges- och halmbränning får utföras även under torka med iakttagande av särskild försiktighet, om inte de lokala räddningsmyndigheterna har förbjudit uppgörande av öppen eld inom räddningsväsendets område eller delar av det för viss tid.
  • Hyggesbränning på skogsmark ska alltid utföras under tillsyn av en yrkesman inom skogsbranschen som är förtrogen med hyggesbränning i praktiken.
  • Den som utför hygges- och halmbränning ska underrätta räddningsverket om detta förhand.
  • Anmälningsskyldigheten gäller även annan användning av eld där rökutvecklingen är avsevärd.

Var noggrann och kom ihåg att ordna efterbevakning av området efter hygges- och halmbränning.

Läs mer:

Anmälan om uppgörande av eld
Meteorologiska institutets varningar för land- och havsområden
Räddningsverken