Hoppa till innehåll

Varningsmeddelanden används för att varna befolkningen

Ett varningsmeddelande kan utfärdas för att varna befolkningen för

 • att människors liv och hälsa eller miljön är i fara,
 • att egendom kan skadas eller förstöras.

Vid behov innehåller varningsmeddelandet anvisningar om hur man kan skydda sig mot en farlig situation eller dess följder och hur man ska undvika farliga situationer. Varningsmeddelandet skapar därför också förutsättningar för beredskap på eget initiativ.

Följande myndigheter kan utfärda varningsmeddelanden:

 • Räddningsmyndigheterna
 • Polisinrättningarna
 • Gränsbevakningsmyndigheterna
 • Nödcentralsverket
 • Polisstyrelsen
 • Riksomfattande enheter som är underställda Polisstyrelsen
 • Strålsäkerhetscentralen
 • Meteorologiska institutet
 • Trafikledsverket
 • Transport- och kommunikationsverket (Traficom)
 • Livsmedelsverket
 • Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira)
 • Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea)
 • Alla ministerier

Det är i regel Nödcentralsverkets uppgift att förmedla ett varningsmeddelande till Rundradion.
Varningsmeddelanden sänds regionalt i radion. En myndighet kan dessutom besluta att ett varningsmeddelande ska utfärdas i hela landet och då förmedlas meddelandet även via tv. Alla varningsmeddelanden publiceras på sidan 112 i text-tv. Dessutom finns varningsmeddelandena på adresserna pelastustoimi.fi, poliisi.fi och 112.fi.

Förhåll dig kritiskt till meddelanden i sociala medier och kontrollera källan.

Information om störningar i nödtrafiken

Enligt Transport- och kommunikationsverkets rekommendation ska teleföretag informera om störningar i kommunikationsnät, nättjänster och kommunikationstjänster som är av betydelse för förmedlingen av nödsamtal. Vid omfattande oförutsedda störningssituationer kan nödcentralen med ett varningsmeddelande informera befolkningen om störningar i nödtrafiken.

Läs mer:

Lagen om varningsmeddelanden (på finska)
Aktuella varningsmeddelanden, YLE (på finska)
Handbok om varningsmeddelanden (på finska)