Hoppa till innehåll

Varningsmeddelanden används för att varna befolkningen

Ett varningsmeddelande kan utfärdas för att varna befolkningen för

 • att människors liv och hälsa eller miljön är i fara,
 • att egendom kan skadas eller förstöras.

Vid behov innehåller varningsmeddelandet anvisningar om hur man kan skydda sig mot en farlig situation eller dess följder och hur man ska undvika farliga situationer. Varningsmeddelandet skapar därför också förutsättningar för beredskap på eget initiativ.

Följande myndigheter kan utfärda varningsmeddelanden:

 • Räddningsmyndigheterna
 • Polisinrättningarna
 • Gränsbevakningsmyndigheterna
 • Nödcentralsverket
 • Polisstyrelsen
 • Riksomfattande enheter som är underställda Polisstyrelsen
 • Strålsäkerhetscentralen
 • Meteorologiska institutet
 • Trafikledsverket
 • Transport- och kommunikationsverket (Traficom)
 • Livsmedelsverket
 • Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira)
 • Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea)
 • Alla ministerier

Myndigheternas viktigaste sätt att varna befolkningen är ett varningsmeddelande. Den åtföljer alltid den allmänna farosignalen som ges med hjälp av befolkningsskyddslarmet. Varningsmeddelandet läses upp på radion och visas på text-TV:s sida 112 samt vid behov som en löpande text i överkanten på tv-sändningarna. Varningsmeddelandet publiceras också bland annat i applikationerna 112 Suomi och Yle Nyhetskollen samt på webbplatserna pelastustoimi.fi och 112.fi.

Ladda ner 112 Suomi appen

Det rekommenderas starkt att du laddar ner applikationen 112 Suomi på din telefon. Utöver varningsmeddelende får du regional information och applikationen innehåller också viktig säkerhetsinformation. När du ringer det allmänna nödnumret
via applikationen, kan nödcentralen lokalisera dig och hjälpen når fram på ett säkrare
sätt. Mer information om applikationen 112 Suomi.

Förhåll dig kritiskt till meddelanden i sociala medier och kontrollera källan.

Information om störningar i nödtrafiken

Enligt Transport- och kommunikationsverkets rekommendation ska teleföretag informera om störningar i kommunikationsnät, nättjänster och kommunikationstjänster som är av betydelse för förmedlingen av nödsamtal. Vid omfattande oförutsedda störningssituationer kan nödcentralen med ett varningsmeddelande informera befolkningen om störningar i nödtrafiken.

Läs mer:

Lagen om varningsmeddelanden (på finska)
Aktuella varningsmeddelanden, YLE (på finska)
Handbok om varningsmeddelanden (på finska)