Hoppa till innehåll

Primärsläckningsutrustning – vad är det?

Med primärsläckningsutrustning avses lättillgängliga släckningsredskap som lämpar sig för att släcka början till en brand och mindre eldsvådor.
Dessa är till exempel handbrandsläckare, snabbrandposter, pytssprutor och släckningsfiltar.
Om det börjar brinna är det viktigt att försöka släcka elden så fort som möjligt. Försök alltid släcka om det går, så blir skadorna så små som möjligt. Välj en lämplig förstahandssläckare och förvara den alltid på en lättillgänglig och synlig plats.

Skaffa primärsläckningsutrustning.
Lär dig hur den fungerar och öva dig på att använda den.

Service och kontroll

Bostadsinnehavaren ska se till att de släckningsredskap och varnare som myndigheterna kräver fungerar och underhålls.
Handbrandsläckare ska kontrolleras av en servicefirma vartannat år. Om brandsläckaren utsätts för vibrationer, fukt eller väderväxlingar ska den kontrolleras årligen. Service och kontroll får endast utföras av servicefirmor för handbrandsläckare som godkänts av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes). Snabbrandposter ska kontrolleras årligen och slangarna trycktestas vart femte år.

Var köper jag utrustning?

Primärsläckningsutrustning säljs förutom av servicefirmorna även av bland annat byggvaruhus och butiker för hus-, bil- och båttillbehör.

Hur gör jag mig av med utrustning?

En tom handbrandsläckare kan lämnas till närmaste metallåtervinning. En brandsläckare som fortfarande har tryck kan lämnas till en servicefirma som tar hand om den på korrekt sätt. En använd släckningsfilt kan läggas i blandat avfall. En släckningsfilt kan bara användas en gång.

Läs mer:

Inrikesministeriets förordning om handbrandsläckare
Inrikesministeriets förordning om granskning och service av handbrandsläckare
Användning av handbrandsläckare
Pytssprutor och snabbrandposter
Primärsläckning