Hoppa till innehåll

Se till att räddningsvägarna är fria från hinder

En räddningsväg är en körväg eller annan led som märkts ut med vägmärken. Räddningsvägen planeras så att utryckningsfordon i en nödsituation kan ta sig tillräckligt nära byggnaden. Räddningsvägen används vid en olycka för att rädda människor, djur och egendom. Räddningsinsatsen kan behöva göras från en plats som avviker från den normala rutten. Dessutom måste släckningsenheterna kunna ta sig tillräckligt nära en plats där de har tillgång till släckvatten.

  • Räddningsvägen ska märkas ut med vägmärken och den får inte blockeras av parkerade fordon eller andra hinder (betongsuggor, bommar, blomlådor, blomsterarrangemang etc.).
  • Underhållet av räddningsvägen ska skötas extra noga – framför allt under vintern.
  • Husbolaget kan övervaka felparkerade bilar till exempel i samarbete med fastighetsskötselbolaget och polisen.

Parkera inte på en räddningsväg!

Utryckningsfordonen behöver utrymme.

Läs mer:

Inrikesministeriets förordning om märkning av räddningsvägar
Räddningslagen, 11 § Fastigheters räddningsvägar (på finska)