Hoppa till innehåll

Anmälningar och anvisningar

Publiktillställningar


Guide till räddningsplan för stor tillställning (pdf, på finska)
Guide till räddningsplan för liten tillställning (pdf)
Modell: räddningsplan för liten publiktillställning (word)
Första hjälpsplan (pdf)

Bostäder och tillfällig inkvartering

Anmälan om uppenbar brandfara eller annan olycksrisk (sk. brandriskanmälan av bostad)
Anvisning om säkerhetsarrangemang i en samlingslokal för tillfällig inkvartering (pdf)
Anmälan om tillfällig inkvartering

Brandsäkerhetsguide för småhus (pdf)
Blankett för självbedömning av brandsäkerheten i småhus (pdf)

Fyrverkerier, specialeffekter och uppgörande av eld

Anmälan om fyrverkeri
Förvaring av fyrverkerier (kort)
Förvaring av fyrverkerier (omfattande)
Anmälan om användning av specialeffekter
Anmälan om eldföreställning
Anmälan om uppgörande av eld

Det är förbjudet att skjuta fyrverkerier i Gamla stan i Borgå på det område som syns på kartan:

Kemikalier

Anmälan om småskalig industriell behandling och förvaring av kemikalier
Bilaga till kemikalieanmälan: tabell (på finska)
Beräkning av relationstal för kemikalier (Säkerhets- och kemikalieverket Tukes)

Brännbara vätskor och gaser

(på finska)
Förvaring av brännbara vätskor och gaser
Bränslestationsguide och stationsskötarens checklista
Räddningsmyndighetens checklista för bränslestationer


Säkerhet i byggnader

Räddningsplaner

Exempel på riskbedömningsblankett (SPEK) (på finska)
Räddningsplan för lantgård (på finska)
Räddningsplan för företag och anläggningar samt handlingsanvisningar (på finska)

Utrymningssäkerhet

Guide för utredning om utrymningssäkerhet (SPEK)

Utredning om utrymningssäkerheten (del A)

Utredning om utrymningssäkerheten (del B)

Automatiska brandlarmanläggningar

Objektskort (doc, nedladdningsbar)
​​​​​Så här fyller du i objektskortet (pdf)
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Allmänna instruktioner för objektskort och -ritning (pdf)

Tillfällig bortkoppling av brandlarm och sprinkler (pdf, på finska)​​​​​​​
Minskande av felaktiga brandlarm (pdf, på finska)


Regionala instruktioner

Gäller inom Helsingfors och Nylands räddningsverks verksamhetsområden.

Primärsläckningsutrustning (pdf, på finska)
​​​​​Brandsäkerhet i baracker och barackhelheter vid stora byggarbetsplatser (pdf)
Planering och installering av VIRVE i samband med nybyggen (pdf, på finska)
Planering och förverkligande av räddningsväg (pdf)


​​​​​​​Inlämning av blanketter

En del av blanketterna är elektroniska och gemensamma för hela räddningsväsendet. De förmedlas till räddningsverket automatiskt på basen av din hemkommun. De blanketter som du laddar ner i din egen apparat kan du skicka per e-post till adressen palotarkastaja.iu@pelastustoimi.fi.