Hoppa till innehåll

I sådana lokaler som enligt det gällande bygglovet inte är godkända för övernattning eller inkvartering kan man ordna tillfällig inkvartering enligt vissa villkor. Tillfällig inkvartering kan kräva bygglov och för att utreda bygglovsbehovet ska man vända sig till byggnadstillsynsmyndigheten.

I sådana lokaler som enligt det gällande bygglovet inte är godkända för övernattning eller inkvartering kan man ordna tillfällig inkvartering enligt vissa villkor. Tillfällig inkvartering kan kräva bygglov och för att utreda bygglovsbehovet ska man vända sig till byggnadstillsynsmyndigheten.

Innehavaren av inkvarteringsobjektet ska leverera objektets räddningsplan till områdets räddningsmyndighet i god tid innan den tänkta tillfälliga inkvarteringen inleds. Vi rekommenderar att räddningsplanen levereras minst två veckor innan den tillfälliga inkvarteringen inleds, så att man hinner behandla räddningsplanen på ett ändamålsenligt sätt och vid behov ge råd som komplettering till räddningsplanen. Räddningsplanen kan levereras med den elektroniska anmälningsblanketten eller per e-post till adressen pel.tapahtumat@hel.fi. Per post kan den skickas till adressen:

Helsingfors stad 
Räddningsverket/tillsyn vid publikevenemang 
PB 112 
00099 HELSINGFORS STAD

Anvisningar och blanketter om tillfällig inkvartering i samlingslokaler

Experter på tillfällig inkvartering i samlingslokaler

Gemensam e-postadress: pel.tapahtumat@hel.fi

Jourhavande brandinspektören

Jourhavande brandinspektören 
09 310 31203
palotarkastaja@hel.fi

Jourhavande brandinspektören svarar på Helsingforsbornas frågor om brandsäkerhet vardagar klockan 9–11 och 12–14 eller per e-post på palotarkastaja@hel.fi vardagar klockan 9–15.

Om du har frågor om en specifik brandsyn, kontakta den brandinspektör som genomförde brandsynen. Kontaktuppgifter hittar du till exempel i brandsynsprotokollet.