Hoppa till innehåll

Sjöräddning och oljebekämpning

Vi är väl förberedda för miljöolyckor, såsom oljeskador, och räddningsverksamhet som sker till havs och i skärgården.
Vår maritima prestationsförmåga består av flera olika stora fartyg och en besättning, som har den kompetens som krävs för yrkessjöfarande samt kompetens och kunskap för alla maritima uppgifter: oljebekämpning, släcknings- och räddningsverksamhet samt akutvård. Vi klarar av att arbeta effektivt såväl ute till havs som i låga och trånga vatten i skärgården.

Våra fartyg kan föra bommar för öppet hav till målområden, samla stora mängder olja ur havet och inkvartera besättningen i långvariga situationer. Våra kombinationsbåtar är dessutom utrustade med släcknings- och räddningsutrustning samt vårdutrustning som krävs för akutvård och platser för patienter som transporteras på bår. Därutöver finns det utrustning hos Helsingfors stads sektorer och avtalsbrandkårer.

Räddningsverkets havsstationer ligger i Brunnsparken, Hertonäs, Nordsjö och Sveaborg. Vår oljebekämpningsdepå finns i Sandhamn. Vi har ett räddningsfordon speciellt avsett för oljebekämpning vid oljeskador på land.

Räddningsdykning

I brandmännens examensbevis ingår beredskap för ytbärgning. Våra räddningsdykare är emellertid specialutbildade experter. Räddningsdykarna är stationerade på Skillnadens räddningsstation. Räddningsdykarna förflyttar sig till olycksplatsen med en räddningsenhet, båt eller vid behov med helikopter.