Hoppa till innehåll
Jourhavande brandinspektören

Jourhavande brandinspektören 
09 310 31203
palotarkastaja@hel.fi

Jourhavande brandinspektören svarar på Helsingforsbornas frågor om brandsäkerhet vardagar klockan 9–11 och 12–14 eller per e-post på palotarkastaja@hel.fi vardagar klockan 9–15.

Om du har frågor om en specifik brandsyn, kontakta den brandinspektör som genomförde brandsynen. Kontaktuppgifter hittar du till exempel i brandsynsprotokollet.

Helsingfors stad telefonväxel

Stadens telefonväxel på numret 09 310 1691 vidarebofordrar ditt samtal till en sakkunnig.

Du kan också söka efter personalens telefonnummer och e-postadresser i stadens telefonkatalog.

Gemensamma e-postadresser
 • Jourhavande brandinspektör (vardagar kl. 9.00–15.00): palotarkastaja@hel.fi
 • Egenkontroll av bostadshus: pel.omavalvonta@hel.fi
 • Kemikalietillsyn: pel.kemikaalitiimi@hel.fi
 • Räddningsväsendets utrustning: paloilmoitin@hel.fi
 • Utrymningssäkerhet: pel.poistumisturvallisuusselvitys@hel.fi
 • Säkerhet vid evenemang: pel.tapahtumat@hel.fi
 • Säkerhetsutbildning: turvallisuuskouluttajat@hel.fi
 • Överlåtelse av information: pel.valvonnantietojenluovutus@hel.fi
Räddningsstationernas besöksadresser
 • Busholmens räddningsstation, Stillahavsgatan 1, 2 vån.
 • Centralräddningsstationen, Agricolagatan 15 A
 • Haga räddningsstation, Gamla Åbo landsväg 2
 • Haga kontorsbyggnad, Gamla Åbo landsväg 2 A
 • Hertonäs räddningsstation, Svarvaregatan 16
 • Kottby räddningsstation, Kullervogatan 7
 • Kånala räddningsstation, Statarvägen 13
 • Malm räddningsstation, Malms flygstation
 • Mellungsby räddningsstation, Borgsmedjevägen 6
 • Skillnadens räddningsstation, Högbergsgatan 26
 • Sveaborgs räddningstationen (maj til september), Sveaborg
Experter på konstruktiv brandsäkerhet

Kuvassa on Helsingin kartta, joka on jaettu pohjoiseen, itäiseen, eteläiseen ja läntiseen osaan. Pohjoiseen kuuluu mm. Oulunkylä, Pakila ja Malmi. Itään kuuluu mm. Itäkeskus, Mellunkylä, Östersundom, Vuosaari, Herttoniemi ja Laajasalo. Etelään kuuluu mm. Kallio. Länteen kuuluu mm. Kaarela, Haaga, Töölö ja Lauttasaari. Pasilasta sekä Kampista osa kuuluu etelään ja osa länteen.

Områdesindelning för rådgivningsteamet för konstruktiv brandsäkerhet.

Se zoombar karta och kontaktuppgifter till experter.

Tillsyn av bostadshus

Målet med tillsynen är att stödja bostadshusens säkerhetsarbete och hjälpa till att förbättra boendesäkerheten.

Anmälan om uppenbar brandrisk eller annan risk för olyckor

Med brandriskbostad avses en bostad eller byggnad där man upptäckt en uppenbar brandrisk eller annan olycksrisk. Vanligtvis förenas brandriskbostäderna av en stor mängd saker och föremål, som vid en eventuell eldsvåda orsakar kraftig och snabb spridning av elden.

Periodisk brandsyn

Avsikten med brandsyner är att stöda aktörernas egen beredskap och tillse att räddningslagen följs.

Rådgivning för konstruktiv brandsäkerhet

Vi vägleder stadsplanerare och dem som vidtar ett byggprojekt angående konstruktiv brandsäkerhet.

Tillsyn av publikevenemang

Med publikevenemang avser man en planerad sammankomst som har ett visst syfte samt en början och ett slut. Helsingfors stads räddningsverk övervakar för sin del säkerheten vid publikevenemangen samt ger vägledning och rådgivning vid upprättandet av räddningsplanen och vid säkerhetsarrangemangen.

Räddningsväsendets utrustning

Helsingfors Räddningsverket erbjuder tjänster kopplade till brandlarmanläggningar, släckningsanläggningar, objektskort och nyckelförvaring.

Utredningar om utrymningssäkerheten

Utrymningssäkerhet innebär att personer som vistas i en byggnad när en brand antänds eller i fall av andra plötsliga farosituationer kan lämna byggnaden eller kan räddas på andra sätt.

Tillfällig inkvartering i samlingslokaler

I sådana lokaler som inte är godkända för övernattning eller inkvartering kan man ordna tillfällig inkvartering enligt vissa villkor. Räddningsmyndigheten övervakar att man följer kraven i räddningsplanen.

Säkerhetsutbildning och -kommunikation

Målet med vår säkerhetsutbildning och -kommunikation är att stärka individernas och organisationernas beredskap att skötä säkerheten självständigt.