Hoppa till innehåll

Statsrådets förordning om ersättningstaxa för kostnader för sjuktransport fastställer priset på en ambulanstransport, som utgörs av ersättningsgrunden för grundavgift, kilometeravgift, tilläggsavgift för en andra ambulanschaufför och väntetidsavgift.

Enligt sjukförsäkringslagen är den transporterade patientens egenrisk av fakturan 25 euro. I uppdrag där patienten inte transporteras med ambulans till en sjuk- och hälsovårdsanstalt skickas ingen faktura. Undantag till ovanstående är sådana uppdrag där man genom undersökning och vård av patienten har kunnat undvika besök på en jourmottagning (bl.a. analys av EKG, reglering av blodsocker, behandling av rytmstörningar i förmaket). I dessa fall ska patienten betala sin egenrisk.

I oklara situationer kontakta Helsingfors räddningsverks ekonomisekreterare för akutvård, tfn 09 310 30171.