Hoppa till innehåll

Räddningsverksamhet

Helsingfors räddningsverk har 12 räddningsstationer på olika håll i staden. Nödcentralen larmar den närmaste räddningsenheten till släcknings- och räddningsuppdrag.

Akutvård

Vårdpersonalen vid Helsingfors räddningsverks akutvårdsservice består av cirka 75 heltidsanställda förstavårdare och fler än 500 räddare-förstavårdare, som har genomgått en utbildning för uppgifter inom både räddningsväsendet och akutvården.

Förebyggande av olyckor

Vi producerar mångsidiga olycksförebyggande tjänster, som inkluderar till exempel utbildning, kampanjer, övervakning, rådgivning och flerkanalskommunikation samt aktiva aktiviteter i sociala medier.

Säkerhetskommunikation

Målet med säkerhetsutbildningen är att stärka individers och organisationers beredskap att självständigt ta hand om säkerheten.

Befolkningsskyddet i Helsingfors

Räddningsmyndigheternas befolkningsskyddsuppgifter består av varnande av befolkningen, evakuering, skyddande i skyddsrummen samt släcknings- och räddningsverksamhet. 

Tillsyn och brandsyner

Brandsynen kontrollerar att byggnadens ägare och innehavare samt verksamhetsidkare för sin del har skött förebyggandet av bränder och andra farosituationer.

Rådgiving för konstruktiv brandsäkerhet

Vi vägleder planerare och de som startar ett byggprojekt gällande konstruktionsbrandsäkerhet.