Hoppa till innehåll

Räddningsväsendet tillhör inrikesministeriets förvaltningsområde och nationella ledning. Organisatoriskt är Helsingfors stads räddningsverk en del av Helsingfors stads social-, hälsovårds- och räddningssektor (Sotepe). Social-, hälsovårds- och räddningssektorns budget är separerad från kommunen Helsingfors budget i stadens budget. Sektorpersonalen är anställda hos staden.

Daniel Sazonov är biträdande borgmästare för social-, hälsovårds- och räddningssektorn. Biträdande borgmästaren för social-, hälsovårds- och räddningssektorn är ordförande för social-, hälsovårds- och räddningsnämnden samt ledamot i stadsstyrelsen.

Social-, hälsovårds- och räddningsnämnden styr och övervakar vår verksamhet. Nämnden har två sektioner, varav räddningssektionen sköter ärenden kopplade till räddningsverket.
Sektorchef är Juha Jolkkonen.