Hoppa till innehåll

Vi är Stadin Brankkari

Vi utför ett meningsfullt arbete på räddningsverket. Vi producerar säkerhet och hjälper i nödens stund. Vi betjänar Finlands huvudstads funktioner samt dem som bor och vistas där genom att förebygga olyckor samt minimera olycks- och nödsituationers inverkan på människor, infrastruktur och miljö. Våra tjänster består av förebyggande av olyckor, räddningsverksamhet, akutvård samt befolkningsskydd och beredskap.

Vi är kända som Stadin Brankkari. Vid Helsingfors räddningsverk arbetar cirka 800 personer, varav cirka 600 arbetar inom räddningsverksamheten. Hos oss arbetar även bland annat heltidsanställda förstavårdare, brandinspektörer, säkerhetsutbildare samt experter och proffs inom befolkningsskydd, beredskap och försörjningsberedskap.

Helsingfors stads räddningsverks personal har utmärkt specialkompetens och räddningsutrustningen är mångsidig och modern. På så sätt svarar vi på de hot som riktas mot huvudstaden och dess funktioner samt infrastrukturen och människorna som vistas där. 
Över 500 Stadins brankare arbetar med operativa räddningsuppgifter. Räddare-förstavårdarens arbete kräver mångkunnig kompetens. Hen är ofta den första hjälparen som anländer till en olycksplats. Arbetet innefattar släckning av bränder, räddning av människor vid olyckor, skydd av egendom, vård och transport av patienter, säkerhetsrådgivning och -upplysning samt underhåll av larmberedskap. Ett normalt arbetsskift pågår i 24 timmar. 12 timmar av arbetsskiftet arbetar man med brand- och räddningsuppgifter i räddningsenheten och 12 timmar med akutvård i akutvårdsenheten. Efter ett arbetsskift är man ledig i tre dygn.

Undersökningar visar att Helsingfors stads räddningsverk har ett utmärkt rykte och medborgarnas tillit. T-Medias undersökning om offentliga förvaltningen, Luottamus&Maine, från år 2022 visar att den stora allmänheten anser att Gränsbevakningsväsendet och räddningsverken är de mest välfrejdade organisationerna. Befolkningen litar på att Helsingfors räddningsverk agerar rätt och ansvarsfullt, och det finns inte heller några kritiska utvecklingspunkter i vår starka rykte. Helsingfors säkerhetsundersökning från år 2021 visar å sin sida att Helsingforsbornas tillit till räddningsverket är stabil: 94 procent av de svarande litar på räddningsverket väldigt eller ganska mycket. Andelen som har mycket stor tillit är 64 procent.

Helsingfors stads räddningsverk är en del av Helsingfors stads social-, hälsovårds- och räddningssektor och de som arbetar vid verket är anställda hos Helsingfors stad. Helsingfors är Finlands största arbetsgivare och har ungefär 40 000 anställda. Helsingfors stad producerar välfärd och tjänster åt huvudstadens invånare. Vi erbjuder de förmåner som en stor arbetsgivare ger, ett säkert arbetsförhållande samt möjligheten till vidareutveckling.

Du hittar oss på Instagram, Twitter, YouTube, Facebook och LinkedIn med namnet @stadinbrankkari.