Hoppa till innehåll

Från Räddningsskolan vid Helsingfors stads räddningsverk utexamineras professionella inom räddningsbranschen, som har förmågan att arbeta som räddare-förstavårdare vid speciella förhållanden i huvudstaden. Helsingfors Räddningsskola inledde sin verksamhet våren 1972. Skolan är Finlands äldsta läroanstalt som utbildar räddningspersonal.

Studierna vid Räddningsskolan utbildar de studerande till säkerhetsexperter som arbetar med att förebygga olyckor och utföra mångsidiga räddningsuppgifter samt uppgifter inom akutvård och sjuktransport. Efter examen från Räddningsskolan, får de som klarat sina studier bra anställning hos Helsingfors räddningsverk.

Räddningsskolans räddningsutbildning är en tvåårig yrkesutbildning, vars undervisningsplan följer det statliga Räddningsinstitutets undervisningsplan, men den har kompletterats med studier i enlighet med huvudstadens särdrag.

Praktiska övningar och lärande i arbete har en central roll i utbildningen. Mellan läsåren har de studerande handledda och avlönade perioder med lärande i arbete på de olika räddningsstationerna i Helsingfors. Efter räddningskursen fortsätter studierna vid sidan av arbetet som läroavtalsutbildning. Den två terminer långa läroavtalsutbildningen leder till en närvårdarexamen, som kvalificerar den nya räddningspersonalen som förstavårdare på grundnivå. 
Vid Räddningsskolan har man möjlighet att avlägga en underbefälsexamen. Underbefälsexamen kan avläggas vid Räddningsinstitutets i Kuopio.

Sök till Helsinki Räddningsskolan

Ansökningstiden för Räddningsskolans räddningskurser är alltid i början av året i januari och studierna inleds i början i september. Exakta ansökningsanvisningar publiceras på den här webbplatsen i god tid innan ansökningstiden börjar.

Räddningsskolans kontaktuppgifter
Utbildningschef, tfn 09 310 31266
E-post: pelastuskoulu.kanslia@hel.fi

Besöksadress:
Stillahavsgatan 1
00220 Helsingfors

Postadress:
Helsingfors stads räddningsverk
Räddningsskolan
PB 112
00099 Helsingfors stad