Hoppa till innehåll

Pelastustoimi.fi - starkt tillsammans

I Finland finns 21 räddningsverk. De upprätthålls av kommunerna gemensamt och sköter räddningsväsendets uppgifter på sitt område. Räddningsverket samarbetar med andra myndigheter samt regionala organisationer och invånare för att förebygga olyckor och upprätthålla säkerheten. Målet med räddningslagen är att enskilda personer, ägare och innehavare av byggnader samt verksamhetsutövare ska förebygga olyckor i sin livsmiljö och verksamhet. Dessutom ska de förbereda sig på att begränsa och avvärja skador och konsekvenser av olyckor. Var och en kan skapa sin egen omgivning säkrare. 

Säkerhet är samarbete!


Brandman och logo

Ansökan till Helsingfors Räddningsskola pågår!

Ansökan till räddningskursen som börjar hösten 2024 pågår nu. Ansökningstiden går ut onsdagen den 3 januari.
Pressmeddelande Helsinki Räddningsväsendet, 1.12.2023 15:58

Finland skickade en expert inom internationell räddningsverksamhet till Island

Island begärde bistånd via EU:s civilskyddsmekanism den 20 november på grund av ökad seismisk aktivitet på Reykjaneshalvön. Begäran om bistånd gäller expertis särskilt inom beredskapsplanering och högkapacitetspumpning. Avsikten är att utreda möjligheterna att kyla ned flytande lava med hjälp av högkapacitetspumpar.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 24.11.2023 13:51
Två män vid datorn i lagerhallen.

Finland skickade en expert inom internationell räddningsverksamhet till Egypten

Egypten begärde bistånd via EU:s civilskyddsmekanism den 1 november till följd av den pågående konflikten i Gaza. Begäran om bistånd gäller medicinsk utrustning och medicinska team. Dessutom behövs experthjälp för att stödja evakueringen av EU-medborgare.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 17.11.2023 13:40

Ministrarna Rantanen och Bohlin diskuterade civil beredskap och skyddsrum

Inrikesminister Mari Rantanen och Sveriges minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin träffades i Esbo den 7.11. Ministrarna diskuterade allmänt vikten av civil beredskap samt skyddsrum. Minister Bohlin känner till det långsiktiga arbetet med skyddsrum i Finland.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 8.11.2023 8:43
Lentorahtin lastaus käynnissä.

Finland utbildar 60 experter till att ge introduktion i användningen av utrustning och material i CBRN-hotsituationer

Utbildningen ordnas som en del av rescEU-projektet för CBRN-lagerhållning, som inleddes i Finland i början av 2023. I projektet lagras personlig skyddsutrustning, mätinstrument, snabbtester, motgifter och läkemedel med vilka man förbereder sig på kemiska (C), biologiska (B), radiologiska (R) och nukleära (N) hot (CBRN). De första 30 experterna utbildas 2024 och resten 2025.
Pressmeddelande Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THLinrikesministerietsocial- och hälsovårdsministeriet Räddningsväsendet, 9.11.2023 8:02
äldre konstapeln Anssi Kinnunen och äldre kriminalkonstapeln Sami Kaskismaa från polisen och produktionsledare Henri Rahm från Valtra Oy Ab.

Brandskyddsfonden belönade Pisla Brandskydd med första priset

Brandskyddsfondens innovationspris 2023 och prissumman på 25 000 euro beviljades för en innovation som utvecklats av äldre konstapeln Anssi Kinnunen och äldre kriminalkonstapeln Sami Kaskismaa från polisen och produktionsledare Henri Rahm från Valtra Oy Ab.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 7.11.2023 11:04

Staterna vid EU:s yttre gränser har gemensamma säkerhetsutmaningar

Finlands, Norges, Estlands, Litauens, Lettlands, Polens och Ukrainas inrikesministrar sammanträdde i Litauens huvudstad Vilnius den 27 oktober. Ministrarna diskuterade ländernas aktuella säkerhetsutmaningar. På agendan stod bland annat hybridhot, gränskontroll, migration, civil beredskap och den kritiska infrastrukturens resiliens.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 27.10.2023 11:41
Heinäpaaleja kasassa ulkona, joiden sisätila on lämmin.

Hö- och halmbalar kan självantända

I sydvästra Finland, nationellt och till och med i hela Europa uppstår varje år många bränder i hö- och halmbalar. De ekonomiska skadorna som orsakas av dessa bränder kan vara mycket betydande. Ofta kan orsaken till dessa bränder förbli oidentifierad. Detta är spontan förbränning av organiskt material.
Pressmeddelande Varsinais-Suomi Räddningsväsendet, 24.10.2023 10:06
Reservförrådet i skafferi

Inrikesministeriet inleder en informationskampanj för att förbättra befolkningens egen beredskap

Inrikesministeriets informationskampanj för unga vuxna inleds denna vecka. Kampanjstarter sker både före och efter årsskiftet ända till slutet av februari. Teman är 72 timmars beredskapsrekommendation, reservförrådets innehåll och hemmets säkerhet. Kommunikationen om befolkningens egen beredskap fick finansiering ur tilläggsbudgeten i början av året.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 24.10.2023 8:20

Finland fortsätter med aktivt stöd till de ukrainska myndigheterna

För att förebygga konsekvenserna av Rysslands aggression fortsätter Finland och EU att aktivt stödja de ukrainska myndigheterna. Inrikesministeriet samordnar biståndet till Ukraina via EU:s civilskyddsmekanism i samarbete med det europeiska centrumet för samordning av katastrofberedskap ERCC. En stor del av det material som levereras till Ukraina kommer från donatorer inom den privata och den offentliga sektorn.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 23.10.2023 11:00

Sjukvårdare och ambulans

Räddningsväsendet - pålitligt och effektivt

I Finland utgör förebyggandet av olyckor, räddningsverksamhet, beredskap och befolkningsskydd en helhet. Beredskapen för det här omfattar olyckshändelser av alla slag, allt från dagliga olyckor till storolyckor. Då en olycka är överhängande eller har inträffat ska människor räddas, viktiga funktioner tryggas och följderna av olyckan begränsas på ett effektivt sätt.

Mer om oss
22
räddningsområden
12 602
eldsvådor 2019
107 970
räddningsuppdrag
17 214
trafikolyckor