Hoppa till innehåll

Exceptionella lokaler och utvärdering av lokalerna

Offentliga tillställningar ordnas om möjligt i första hand i lokaler som är avsedda för sammankomst. Sammankomstlokaler är till exempel restauranger, konsertsalar, teatrar samt sport- och allaktivitetshallar. Om man ändå vill ordna en offentlig tillställning i en lokal som är exceptionell i fråga om användningsändamålet med lokalen, till exempel en industrihall eller en kontorslokal, ska arrangören i god tid kontakta räddningsmyndigheten. För att utreda behovet av bygglov ska man kontakta byggtillsynsmyndigheten.

Räddningsverket utvärderar om lokalen är lämplig för sammankomst med tanke på brandsäkerheten och utrymningssäkerheten. Brandsäkerheten och utrymningssäkerheten i en exceptionell lokal ska ligga på samma nivå som i en sammankomstlokal. Maximiantalet i en lokal påverkas av brandklassen för byggnaden, ytan och utrymningsvägarnas bredd. Lokalen ska vara utrustad med tillräcklig primärsläckningsutrustning. Dessutom ska lokalen vid behov utrustas med skyltar och belysning för utrymningsvägar. I vissa situationer behövs specialarrangemang, såsom personbevakning eller ökad säkerhetsteknik, för att garantera en tillräcklig brandsäkerhet och utrymningssäkerhet. Alla lokaler är inte lämpliga för offentliga tillställningar, ens med specialarrangemang.

Läs mer:

Antal personer och utrymningsarrangemang
Primärsläckningsutrustning, inredning och räddningsvägar