Hoppa till innehåll

Gemensam säkerhet som mål


Syftet med räddningslagstiftningen är att förbättra människors säkerhet, att förebygga och minska olyckor. Tillsynen av företags- och institutionsobjekt inriktas enligt hot mot liv, egendom, miljö och kulturvärden. Hoten granskas på grundval av statistiska uppgifter och expertbedömningar

Vid brandinspektionen ger man råd om hur man kan förbättra säkerheten.

Räddningsverken övervakar och inspekterar

Räddningsverken fastställer tillsynsobjekten utifrån de risker som finns i området. Brandinspektioner och andra tillsynsåtgärder anges i anläggningens regionala tillsynsplan.
Vid brandinspektionen ska i regel representanten för objektet vara ägaren, innehavaren eller den person som inför dessa är direkt ansvarig för säkerhetsfrågor. Till exempel disponenten, vd:n, säkerhetschefen, skyddschefen eller den person som ansvarar för verksamheten på den avdelning som ska inspekteras.

Inspektioner av företags- och anstaltsobjekt meddelas i förväg elektroniskt, per brev eller telefon.
Syftet med tillsynen är att förbättra människors säkerhet och minska olyckorna. Därmed ökar människors och organisationers funktionsförmåga i händelse av en olycka.

Räddningsmyndighetens tillsyn fokuserar på förebyggande av bränder och andra olyckor och byggnadens utgångssäkerhet. Dessutom ser räddningsmyndigheten till att räddningsverksamheten har bästa möjliga förutsättningar vid en olycka.

I samband med brandinspektioner uppmärksammas självberedskap.

Räddningsverkets tillsynsuppdrag omfattar flera olika åtgärder. Det kan till exempel vara dokumentövervakning, utvärdering av utredningar, tillsynsbesök och rådgivning. Tillsynen sker i nära samarbete mellan olika myndigheter. 

Om du behöver brandinspektion eller vill ha mer information om bevakning och brandinspektioner, kontakta räddningsverket i ditt område.