Hoppa till innehåll

Förvaring och upplagring

I många butiker och köpcentra förvaras och upplagras farliga kemikalier. Sådana är exempelvis

 • järnaffärer
 • färghandlar
 • bildels- och reservdelsaffärer
 • varuhus och snabbköp.

I de ovan nämnda objekt förvaras och upplagras bland annat följande farliga kemikalier:

 • spolarvätskor
 • målarfärger, lösningsmedel, lack
 • småmaskinsbensin
 • tändvätskor
 • flytgas (bland annat grillgas, bränsle för stormkök)
 • aerosoler.

Förvaring och upplagring av brännbara vätskor och aerosoler medför en risk för bränder som utvecklas och sprids snabbt. Av denna anledning ställs på mängden farliga kemikalier i affärer och köpcentra begränsningar och förvaringen och lagringen förutsätter vissa skyddsåtgärder.

Anvisningar och rekommendationer samt mängdbegränsningar och skyddskrav ges i Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) guide. Observera:

 • Överstiger mängden brännbara vätskor, aerosoler och brandfarliga gaser anmälningsgränsen, ska verksamhetsutövaren lämna en kemikalieanmälan till räddningsmyndigheten. Räddningsmyndigheten fattar på basis av anmälan ett beslut och genomför en inspektion. Lämna in anmälan minst en (1) månad innan verksamheten inleds.
 • Anmälan och anvisningar för lämna in den finns på webbplatsen för områdets räddningsverk. Kontakta vid behov räddningsverket, be om ytterligare information och anvisningar.
 • Är mängden brännbara vätskor, aerosoler och brandfarliga gaser ringa (under anmälningsgränsen), är det fråga om förvaring. I dessa fall behöver man inte lämna en kemikalieanmälan. Räddningsmyndigheten övervakar förvaringen i samband med brandinspektioner.

Läs mer:

Guide, Säkerhets- och kemikalieverket