Hoppa till innehåll

Kontroll av oljecisterner

Underjordiska oljecisterner i viktiga grundvattenområden ska kontrolleras regelbundet. Första kontrollen av cisterner ska genomföras tio år efter att de tagits i bruk. Följande kontroller görs på basis av cisternens skick. Lokala miljöskyddsbestämmelser och krav kan skilja sig åt, så kontrollera dina lokala miljöskyddsbestämmelser.

Kontrollerna ska göras av en verksamhetsutövare som godkänts av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes). Godkända verksamhetsutövare finns listade i Tukes register.

Besiktning av oljeeldningsaggregat

Ibruktagande av oljeeldningsaggregat ska anmälas till räddningsmyndigheten. Räddningsmyndigheten kontrollerar oljeeldningsaggregat inom tre månader från ibruktagandet. Ett oljeeldningsaggregat ska även besiktas om dess konstruktion ändras väsentligt. Väsentliga ändringar är bland annat följande:

  • Cisternen byts ut eller antalet cisterner utökas.
  • Det läggs till en förvärmare till oljerörsystemet.
  • Oljerörsystemet förnyas.
  • Brännaren byts ut mot en effektivare eller antalet brännare utökas.

Läs mer:

Handels- och industriministeriets beslut om oljeeldningsaggregat 314/1985, 48 §
Statsrådets förordning om övervakning av hanteringen och upplagringen av farliga kemikalier (685/2015), 39 §