Hoppa till innehåll

Privat användning av fyrverkeripjäser

Privat användning av fyrverkeripjäser som är avsedda för konsumenter ska anmälas senast fem (5) dygn före evenemanget till räddningsmyndigheten som fattar ett skriftligt beslut i saken. Räddningsmyndigheten kan ställa upp sådana villkor och föreskriva sådana begränsningar för verksamheten som är nödvändiga med tanke på säkerheten eller förbjuda användning. Att använda nödsignalutrustning (nödraketer, handbloss, rök) och nödsignaler i annat fall än i en nödsituation är straffbart.

Ytterligare information och anmälningsblankett: Anmälan om privat användning av fyrverkeripjäser

Professionella fyrverkeriuppvisningar

Ordnande av professionella fyrverkeriuppvisningar ska anmälas till ortens polis. Anordnare av fyrverkeriuppvisningar är professionella aktörer som har beviljats tillstånd av Tukes. Räddningsmyndigheten har ingen behörighet i ärendet utöver rollen som remissinstans för polisen.

Ytterligare information och anmälningsblankett på polisens webbplats: Anmälan om fyrverkeriuppvisning

Läs mer:

Fyrverkeri
Lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005), 63–64 §
Lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005), 87 §
Statsrådets förordning om övervakning av tillverkningen och upplagringen av explosiva varor (819/2015), 45–47 §
Statsrådets förordning om övervakning av tillverkningen och upplagringen av explosiva varor (819/2015), 56–57 §
Statsrådets förordning om säkerhetskraven vid tillverkning, hantering och upplagring av explosiva varor (1101/2015), 40–41 §