Hoppa till innehåll

Säkerhetsutbildning och säkerhetskommunikation i centrum för verksamheten

Säkerhetsutbildning är en viktig del av räddningsverkens säkerhetskommunikation. Säkerhetsutbildningen är alltid planmässig och målinriktad. Den kan till exempel innehålla en föreläsning om säkerhet, en lektion, en undervisningssession, en säkerhetspromenad samt en primärsläckningsövning eller motsvarande övning.
Huvudsyftet med säkerhetsutbildningen är att deltagarna känner till och tillägnar sig den viktiga rollen i förebyggandet av olyckor och i verksamheten vid olyckor och tillbud.

Räddningsverken utbildar

Räddningsverken erbjuder säkerhetsutbildning i första hand till följande målgrupper:

  • personal vid sjukhus och vårdanstalter
  • personal vid barn- och skolhem och kriminalvårdsanstalter
  • personal inom öppenvården och privat hemvård samt boende som omfattas av tjänster
  • personal vid daghem och familjedaghem samt förskolebarn
  • personal vid läroanstalter som ger grundläggande utbildning
  • elever i grundskolan
  • personal och studerande i läroanstalter på andra stadiet
  • invandrare
  • äldre
  • medlemmar i allmännyttiga föreningar och organisationer

Utbildningar och målgrupper varierar mellan anstalterna.
För ytterligare information om räddningsverkens utbildningar kontakta räddningsverket i ditt område.