Hoppa till innehåll

Kontrollera alltid innan du börjar fylla i anmälan att du har alla obligatoriska (*) bilagor. Bilagorna anges i punkt 2. Bifoga bilagorna. Om du vill kan du skriva ut en tom blankett, gå då till slutet av blanketten och välj Skriv ut.

Lagar, skyldigheter och anvisningar

Rättslig grund:

Anmälningsskyldighet, räddningslagen (379/2011), 42 §

Om myndigheterna i samband med sin tjänsteförrättning upptäcker eller annars får kännedom om uppenbar brandrisk eller annan risk för olyckor i en byggnad, en bostad eller något annat objekt ska de oberoende av eventuella sekretessbestämmelser underrätta den lokala räddningsmyndigheten om saken. Anmälningsskyldigheten gäller också kommunen, andra offentliga samfund och deras anställda samt verksamhetsidkare enligt 18 § 2 mom. i räddningslagen, som ombesörjer driften av vårdinrättningar och ordnandet av service- och stödboende och deras anställda.
I brådskande nödsituationer ska en anmälan alltid göras på det allmänna nödnumret 112.

Fyll noga i dina egna kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig för närmare information om det objekt som anmälan gäller.

Avgifter

Avgiftsfri. Merparten av räddningsverkens tjänster och tillsynsåtgärder är avgiftsbelagda enligt 96 § i räddningslagen (379/2011). De lokala räddningsverkens priser finns här.

Inlämning av anmälan

På elektronisk väg: Fyll i anmälan och klicka på ”Skicka”. De obligatoriska fälten är markerade med en asterisk (*).

Per post: Anmälan kan även skickas per post. Fyll i anmälan och skriv ut den. Kom ihåg att skicka med alla obligatoriska bilagor. Skicka anmälan till det lokala räddningsverket i det område som anmälan gäller. De lokala räddningsverkens adresser finns här.

Om du vill ha en tom blankett kan du gå till slutet av blanketten och klicka på Skriv ut.