Hyppää sisältöön
Kalenteri

Uutiset ja tiedotteet

Paloturvallisuuslaitteita koskeva sääntely uudistuu

Paloturvallisuuslaitteista säädetään jatkossa uudessa laissa. Laki eräistä paloturvallisuuslaitteista korvaa nykyisen pelastustoimen laitteista annetun lain. Uudistettu laki vastaa sisällöllisesti pääosin voimassa olevaa sääntelyä ja sen nojalla annettuja asetuksia. Sääntelyä on kuitenkin selkeytetty, ajantasaistettu sekä yhdenmukaistettu muun vastaavan sääntelyn kanssa.
Tiedote sisäministeriö Pelastustoimi, 18.4.2024 14:09
Lasku henkilön kädessä

Erillisverkot varoittaa: huijauslaskuja liikkeellä liittyen ”Virve 2.0 tarkastuksiin ja kuuluvuustarkastuksiin”

Asunto-osake- ja kiinteistöosakeyhtiöille on lähetetty huijauslaskuja ”Virve 2.0 tarkastuksista ja kuuluvuustarkastuksista” vedoten pelastuslakiin.
Tiedote Pelastustoimi, 16.4.2024 13:52

Pelastustoiminnan tilannekuvatoimintaa ja johtamista selkiytetään uusilla asetuksilla

Pelastustoiminnan johtamista ja tilannekuvatoimintaa tarkentavia asetuksia tuli voimaan 4.4.2024. Asetuksilla vastataan hallitusohjelman tavoitteisiin vahvistaa onnettomuuksiin ja häiriötilanteisiin varautumista ja käynnistää pelastusviranomaisten yhtenäiset johto- ja tilannekeskukset.
Tiedote sisäministeriö Pelastustoimi, 8.4.2024 10:39
Pelastustoimen tutkimus- ja kehittämispäivät järjestetään pelastusopistolla, Kuopiossa.

Tervetuloa pelastustoimen tutkimus- ja kehittämispäiville 2024!

Vuoden 2024 Pelastustoimen tutkimus- ja kehittämispäivät järjestetään 5.-6.6. Pelastusopistolla Kuopiossa. Tämän vuoden tapahtuman teema on Vaikuttavasti yhteistyössä.
Tiedote Pelastustoimi, 2.4.2024 17:28

Pelastuslaitosten uutiset

Paloturvallisuuden itsearviointiopas, lomake ja kirjekuori

Postia tulossa!

Pientalon paloturvallisuuden itsearviointikirjeet ovat lähdössä kiinteistön omistajille.
Tiedote Etelä-Pohjanmaa Pelastustoimi, 22.3.2024 7:26

Pääsiäinen lähestyy – muista tehdä ilmoitus, jos poltat pääsiäiskokkoa

Pääsiäiskokko on monelle osa pääsiäispyhien juhlallisuuksia. Lain mukaan kulotuksesta ja merkittävästi savua muodostavista avotulista on tehtävä ilmoitus alueen pelastusviranomaiselle.
Tiedote Keski-Suomi Pelastustoimi, 21.3.2024 8:51
Pelastaja kiinnittää sammutusletkuja liittimeen.

Lue Lapin hyvinvointialueen pelastuslaitoksen omavalvontaraportti vuodelta 2023

Hyvinvointialueen on pelastustoimen järjestämislain mukaan varmistettava pelastustoimen palvelujen saatavuus, laatu ja vaikuttavuus. Osana palvelujen järjestämistä ja tuottamista on tehtävä omavalvontaa. Lue vuoden 2023 omavalvontaraportti.
Tiedote Lappi Pelastustoimi, 20.3.2024 14:00
Päivystävien palomestarien ajoneuvoja rivissä keskuspaloaseman kalustohallissa.

Pelastuslaitoksen avainsäilöjärjestelmä uudistuu

Pirkanmaan pelastuslaitos uudistaa käytössä olevan avainsäilöjärjestelmän, eli tutummin palokunnan putkilukot. Pirkanmaan alueella paloilmoittimella ja sammutuslaitteistolla varustetuille kiinteistöille on lähtenyt asiasta tiedote postitse tai sähköpostitse jo alkuvuoden 2023 aikana. Takaraja kiinteistöille vanhojen avainsäilöjen uusimiselle on 31.5.2024. Tämän jälkeen pelastuslaitoksella ei ole enää mahdollisuutta käyttää vanhoja avainsäilöjä.
Tiedote Pirkanmaa Pelastustoimi, 20.3.2024 10:44
Muista tehdä tulentekoilmoitus

Pääsiäinen lähestyy!

Muista tehdä tulentekoilmoitus ajoissa.
Tiedote Etelä-Pohjanmaa Pelastustoimi, 19.3.2024 13:13

Pelastuslautakunnassa 13.3.2024 käsiteltyä

Pelastuslautakunnassa 13.3 oli käsittelyssä hyvinvointialueen uudistusohjelman toinen käsittely, palveluverkkosuunnitelma ja vuoden 2023 tilinpäätös ja toimintakertomus.
Tiedote Keski-Uusimaa Pelastustoimi, 14.3.2024 8:45

Turvallisuusviestintätapahtumat v.2024

Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos ei järjestä Päivä Paloasemalla-tapahtumia eikä isompia yleisötapahtumia tänä vuonna.
Tiedote Etelä-Pohjanmaa Pelastustoimi, 13.3.2024 9:21
Palovaroittimia kostevat vastuut muuttuu

Palovaroittimia koskevat vastuut muuttuvat

Vastuu palovaroittimen hankinnasta ja kunnossapidosta siirtyy asukkaalta rakennuksen omistajalle.
Tiedote Etelä-Pohjanmaa Pelastustoimi, 13.3.2024 7:59
polttoainemittari

Säilytä polttoainetta turvallisesti!

Lakon aiheuttama huoli polttoaineiden saatavuudesta on osaltaan lisännyt niiden säilyttämistä kotioloissa. Mikäli aiot säilyttää polttoainetta kotona, huomioithan aina turvallisuuden.
Tiedote Etelä-Pohjanmaa Pelastustoimi, 13.3.2024 7:18

Keski-Suomen pelastuslaitoksen tehtävämäärät pysyneet melko vakaina

Keski-Suomen pelastuslaitoksen pelastustoiminnan ja riskienhallinnan tehtävämäärät pysyivät viime vuonna melko samoina verrattuna vuoteen 2022, mutta ensihoitotehtävät vähenivät ensimmäistä kertaa yli kymmeneen vuoteen.
Tiedote Keski-Suomi Pelastustoimi, 12.3.2024 10:28