Takaisin

Varsinais-Suomen pelastuslaitos haluaa kehittää sopimuspalokuntien toimintaa uusimalla sopimukset

Julkaisuajankohta 14.12.2023 9.21
Tiedote
Sopimuspalokuntien yt-neuvotteluiden ryhmäkuva, paikkana pelastuslaitoksen kokoustila.

Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen ja sopimuspalokuntien väliset yhteistyösopimukset ovat siirtyneet Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle 1.1.2023 sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämistä koskevan uudistuksen myötä. Sopimusten uusimisen tarkoituksena on kehittää, turvata ja tukea vapaaehtoiskentän toimintaa jatkossa entistä paremmin.

Vapaaehtoiskenttä on toiminut hyvin kautta aikojen ja sitä on pyritty kehittämään jatkuvasti. Vuonna 2022 aloitettiin laaja vapaaehtoiskehittämishanke, jonka tavoitteena on ollut vapaaehtoispalokuntien suorituskyvyn kehittäminen. Hankkeessa tuli esille toive kehittää tämänhetkisiä sopimuksia nykytarpeiden mukaisiksi.

Pelastusjohtaja Vesa Halonen kertoo, että alue- ja palokuntasopimusten kehittämisen tavoitteena on lisätä yhdenvertaisuutta ja parantaa sopimusten läpinäkyvyyttä.

– Toive sopimusten kehittämisestä on lähtöisin sopimuspalokuntien edustajilta. Olen todella iloinen siitä, että sopimusvalmistelua on ollut mahdollista tehdä tiiviissä yhteistyössä sopimuspalokuntakentän kanssa, Halonen iloitsee.

Varsinais-Suomen pelastuslaitos aloitti sopimusneuvottelujen valmistelut alkukesästä 2023 sopimuspalokuntien yhteistyöryhmän sopimuspalokuntajäsenten toukokuussa tekemän aloitteen pohjalta. Syyskuussa pidettiin viranhaltijoiden ja yhteistyöryhmän sopimuspalokuntajäsenten kanssa seminaari, jossa käsiteltiin nykysopimusten kehittämistarpeita sekä nimettiin työryhmä valmistelemaan uusia sopimuksia. Työryhmä on kokoontunut syksyn aikana tiiviisti ja sopimuspohjia on valmisteltu yhteistyössä pelastuspalveluiden ja sopimuspalokuntalaisten kanssa. Sopimuspohjissa on tarpeiden lisäksi huomioitu käytettävissä olevat taloudelliset resurssit.

Suomen Sopimuspalokuntien Liiton Varsinais-Suomen alueosaston puheenjohtaja Pertti Tenhunen kommentoi, että voimassa olevat sopimukset ovat kestäneet hyvin aikaa ja niiden historia ulottuu aina kunta-aikoihin asti 2000–luvun alkupuolelle.

– Kuluneiden vuosien aikana on sopimuksiin tehty pieniä muutoksia ja korjauksia yhteistyössä joidenkin sopimuspalokuntien kanssa.

Tenhunen kertoo, että sopimusten uusimisesta on keskusteltu viime vuosina ja nyt sen ajankohta tuli sopivaksi muiden muutosten myötä.

– Tämän vuoden keväällä tehtiin yhdessä pelastuslaitoksen kanssa päätös sopimusten uusimisesta ja aloitettiin uusien sopimusten valmistelu yhteistyössä pelastuslaitoksen kanssa. Luotamme siihen, että saamme hyvässä yhteistyössä Varsinais-Suomen hyvinvointialueen pelastuspalveluiden kanssa aikaan kaikille sopimuspalokunnille yhdenvertaiset sopimukset, jotka turvaavat elinvoimaiset sopimuspalokunnat pitkälle tulevaisuuteen, Tenhunen arvioi.

Perniön VPK:n päällikkö Hannes Aaltonen uskoo, että sopimusten uusiminen luo turvaa tulevaisuuteen, ja heille on sopimuspalokuntana erittäin tärkeää saattaa sopimukset nykypäivää vastaavalle tasolle.

– Se mahdollistaisi palokunnan jatkuvuuden sekä selkeän suunnan toiminnan kehittämiseen. Luo selkeää varmuutta tulevaisuudelle nojata Varhan leveisiin harteisiin, jolloin voimme keskittyä edelleen tuottamaan harrastuspohjaisesti kustannustehokasta pelastustoimintaa alueellemme. Aaltonen kertoo, että Perniössä halutaan luottaa siihen, että uudet sopimukset antavat tasavertaisen pohjan jokaiselle sopimuspalokunnalle jatkaa toimintaa vähintään nykyisellä tasolla.

Aluesopimuksen hyväksyminen sekä allekirjoitukset pyritään ajoittamaan alkuvuoteen 2024. Varsinaiset sopimuspalokuntakohtaiset neuvottelut käydään jokaisen sopimuspalokunnan kanssa erikseen vuoden 2024 aikana.

Jotta sopimuspalokuntatoimintaa voidaan jatkossa tukea ja kehittää tehokkaammin, on vanhat sopimukset irtisanottava ennen uusien sopimusten tekemistä. Varsinais-Suomen hyvinvointialue irtisanoo nykyiset sopimukset 31.12.2023 ja irtisanomisaika on yksi vuosi. Sopimusten irtisanomisesta on päätetty yhteisesti.

Hyvinvointialuejohtaja Tarmo Martikainen näkee, että Varsinais-Suomessa on vahva ja hyvin toimiva sopimuspalokuntakenttä.

– Alue- ja palokuntasopimusten kehittäminen on jatkoa vuoden 2022 sopimuspalokuntien kehittämishankkeeseen, jossa pureuduttiin palokuntayhdistysten elinvoimaisuuteen. Nyt tavoitellaan sopimuksia, joiden avulla voidaan turvata pelastustoimen lähipalvelut ja palokuntayhdistysten elinvoimaisuus.

Lisätiedot:

Pelastusjohtaja Vesa Halonen p. 044 755 2799, vesa.halonen@varha.fi
Pelastuspäällikkö Juha Virto p. 050 377 1401, juha.virto@varha.fi

Varsinais-Suomi

Uusimmat