Takaisin

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen pelastuslautakunta käsitteli uudelleen investointisuunnitelman

Julkaisuajankohta 8.11.2022 9.12
Tiedote

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen pelastuslautakunnassa 7.11. käsiteltiin ensihoitoyksiköiden hankinnan periaatteet, HUS-yhtymän ja Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen yhteistoimintasopimus ensihoitopalvelun ja ensivastetoiminnan järjestämisestä ja pelastuslaitoksen investointisuunnitelma 2023–2027. Lisäksi käsittelyssä oli sopimuspalokuntien kiinteistöjen korjaus- ja ylläpitoavustukset vuodelle 2023 sekä sopimuspalokuntien neuvottelukunnan jäsenten nimeäminen ja pelastuslaitoksen omavalvontaohjelma vuodelle 2023.

Ensihoitoyksiköiden hankinta neljän vuoden laskennallisen arvon mukaan on noin 3 850 000 euroa. Hyvinvointialueella valitaan yksi ensihoitoyksiköiden toimittaja soveltuvuuden ja kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella.


HUS-yhtymän ja Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen yhteistoimintasopimus ensihoitopalvelun ja ensivastetoiminnan järjestämisestä uudistetaan hyvinvointialueuudistuksen vuoksi. HUS Akuutti pelastuslaitos ovat neuvotelleet uudesta sopimuksesta sekä päivittäneet ensihoitoon liittyvän sopimuksen sopijaosapuolet ja sopimuksen sisältöä erityisesti eräiden sopimusehtojen osalta. Keskeisin muutos koskee korvauksia ja laskutusta. Lautakunta hyväksyi sopimuksen. 


Pelastuslaitoksen investointisuunnitelma 2023 – 2027 käsiteltiin pelastuslautakunnassa 8.9.2022. Valtiovarainministeriöltä on saatu lisäohjeistusta ja investointisuunnitelma palautettiin käsiteltäväksi uudelleen. Nyt käsiteltävä investointisuunnitelma 2023 sisältää ne investoinnit, joille haetaan investointilupaa / lainanottovaltuutta vuosille 2023 – 2027 valtiovarainministeriön vuodelle 2023 myöntämän lainanottovaltuuden puitteissa. Valtiovarainministeriön laskelman mukaan hyvinvointialueen lainanottovaltuutus ylittyy, mikäli alkuperäisessä suunnitelmassa pysyttäisiin ja alkuperäisessä suunnitelmassa hankittavaksi esitetyt tilat lunastetaan hyvinvointialueelle ja muut investoinnit toteutettaisiin alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Alkuperäisestä investointisuunnitelmasta on karsittu kolme SOTE-kiinteistöä ja Nurmijärven paloasema mahdollisten hankittavien kohteiden osalta sekä ICT-ja muita investointeja.

Sopimuspalokuntien neuvottelukunnan jäseniksi ja henkilökohtaisiksi varajäseniksi nimettiin seuraavat henkilöt:
Hyvinkää,jäsen Ville Lausamo, henkilökohtainen varajäsen Markku Horttanainen
Tuusula,jäsen Eveliina Aalto-Kekäläinen, henkilökohtainen varajäsen Risto Vesalainen
Kerava,jäsen Mika Taavitsainen, henkilökohtainen varajäsen Aarni Takala
Järvenpää,jäsen Juho Kyytsönen, henkilökohtainen varajäsen Pekka Paananen.
Mäntsälä,jäsen Henri Kaikko, henkilökohtainen varajäsen Timo Leino
Pornainen,jäsen Miska Salonen, henkilökohtainen varajäsen Janne Tuominen
Nurmijärvi,jäsen Mikko Pursiainen, henkilökohtainen varajäsen Sami Laaksonen
Vantaa,jäsen Sami Paakkinen, henkilökohtainen varajäsen Markku Savolainen
Vantaa,jäsen Fredrik Juslin, henkilökohtainen varajäsen Jussi Snellman

Pelastuslautakunta hyväksyi omavalvontaohjelman vuodelle 2023. Hyvinvointialueen on lakisääteisessä toiminnassaan varmistettava omavalvonnalla tehtäviensä 
lainmukainen hoitaminen. Hyvinvointialueen on varmistettava palvelujen saatavuus, laatu ja vaikuttavuus. Omavalvontaohjelman tavoitteena on tukea laadukkaita pelastustoimen sekä ensihoidon palveluita jatkuvan parantamisen periaatteella. Ohjelman tarkoituksena on ohjata strategisella tasolla laadunhallintaa, toiminnan saatavuuden seurantaa,tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden arviointia sekä palvelujen kehittämistä. 


 


 

Keski-Uusimaa

Uusimmat