Ajankohtaisiin

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen pelastuslautakunnassa 7.12.2022 käsiteltyä

Julkaisuajankohta 9.12.2022 12.19
Tiedote

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen pelastuslautakunnassa 7.12. käsiteltiin muun muassa Etelä-Suomen aluehallintoviraston selvityspyyntö Vantaan kaupungille ja Keski-Uudenmaan pelastustoimen alueelle annettujen korjausmääräysten toteutumisesta sekä pelastuslaitoksen palveluista perittävät taksat ja maksut. 

Toimintavalmiusajan puutteet
AVI on määrännyt Keski-Uudenmaan alueen pelastustoimea korjaamaan pelastustoimen palvelujen tasossa havaitut huomattavat epäkohdat. Alueen ensimmäisen yksikön ja pelastustoiminnan toimintavalmiusaikojen täyttyminen asetettujen riskiruutukohtaisten vähimmäistavoitteiden mukaisesti ei ole ollut riittävä riskiluokan I kiireellisissä tehtävissä.
Merkittiin tiedoksi pelastuslaitoksen laatima selvitys. 
Taksat ja maksut
Kaikkien Uudenmaan pelastuslaitosten erheellisistä paloilmoituksista perittävät maksut sekä onnettomuuksien ehkäisyn palveluista perittävät maksut ovat keskenään yhdenmukaiset. Uudenmaan pelastuslaitokset ovat päivittäneet maksut ja taksat ja tehneet niihin 2,4 % korotuksen perustuen kuntien peruspalveluiden hintaindeksin kehitykseen. Sairaankuljetusajoneuvon käytön korvausperusteena olevasta korvaustaksasta säädetään valtioneuvoston asetuksella. 
Lautakunta päätti, että 1.1.2023 alkaen erheellisistä paloilmoituksista perittävä maksu on 1206 euroa ja valvontatoiminnasta perittävä maksu perustuu 52,00 euron tuntihintaan. Lisäksi pelastuslaitoksen tilojen, kaluston, tarvikkeiden ja muiden palveluiden laskuttamisesta päättää tehtäväalueen päällikkö siten, että taksa vastaa enintään aiheutuneita kustannuksia ja ensihoitotehtävistä perittävänä maksuna käytetään kulloinkin voimassa olevaa valtioneuvoston asetuksen mukaista enimmäistaksaa.

 

Keski-Uusimaa

Uusimmat

Tiedote
sisäministeriö Pelastustoimi, 18.1.2023 13:42
Tiedote
sisäministeriösosiaali- ja terveysministeriö Pelastustoimi, 17.1.2023 12:31
Pelastaja saapuu tehtäväpaikalle. Tiedote
sisäministeriö Pelastustoimi, 3.1.2023 9:14
Tiedote
sisäministeriö Pelastustoimi, 21.12.2022 11:39