Takaisin

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen pelastuslautakunnassa 22.3.2023 onnettomuuksien ehkäisyn suunnitelma

Julkaisuajankohta 21.3.2023 16.49
Tiedote

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen pelastuslautakunnassa 22.3. käsitellään muun muassa onnettomuuksien ehkäisyn suunnitelma vuodelle 2023. 

Pelastuslaitoksen on pelastuslain mukaan huolehdittava alueellaan pelastustoimelle kuuluvasta ohjauksesta, neuvonnasta ja turvallisuusviestinnästä. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen onnettomuuksien ehkäisyn suunnitelmassa määritetään kokonaisuutena pelastuslaitoksen valvontatoiminta, asiantuntijapalvelut sekä turvallisuusviestintä. Tavoite on tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ehkäiseminen, varautuminen onnettomuuksien torjuntaan, asianmukainen toiminta onnettomuus- ja vaaratilanteissa sekä onnettomuuksien seurauksien rajoittaminen.
Uudenmaan alueen pelastuslaitosten (HIKLU) yhteinen onnettomuuksien ehkäisyn suunnitelma tukee ja kehittää palveluiden yhdenmukaista ja kustannustehokasta järjestämistä sekä riittävien voimavarojen kohdentamista oikeisiin toimenpiteisiin oikea-aikaisesti. 
HIKLU-yhteistyön avaintavoitteita ovat asiakaspalvelun yhtenäistäminen Uudenmaan alueella, suuronnettomuuksiin ja vaativiin johtamistilanteisiin liittyvän suorituskyvyn parantaminen, palvelutasopäätöksen mukaisen palvelutason saavuttaminen ja työhyvinvoinnin kehittyminen muuttuvassa toimintaympäristössä. Onnettomuuksien ehkäisytyötä ohjaa erityisesti avaintavoite asiakaspalvelun yhtenäistämisestä.
Lisäksi käsittelyssä on muun muassa ajoneuvojen hankintamenettelyn keskeyttäminen. Kyseessä olevassa hankinnassa hankinnan vähimmäisvaatimuksissa on olennaisia virheitä, muun muassa ajoneuvojen lisävarusteiden sekä ajoneuvojen mittojen osalta.

 

Keski-Uusimaa

Uusimmat