Takaisin

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen pelastuslautakunnassa 18.1.2023 toimintasuunnitelma ja talousarvio

Julkaisuajankohta 16.1.2023 14.54
Tiedote

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen pelastuslautakunnassa 18.1. käsitellään muun muassa Toimintasuunnitelma 2023, talousarvio ja käyttösuunnitelma 2023, Ajoneuvojen hankinnan periaatteista päättäminen sekä Ensihoitoyksiköiden hankinta Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselle

Toimintasuunnitelmaa laadittaessa on huomioitu Valtioneuvoston päätös pelastustoimen valtakunnallisiksi strategisiksi tavoitteiksi 2023–2026, Vantaan ja Keravan sekä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueiden strategiat. Keskeisenä tavoitteena on pelastuslaitoksen palveluiden turvaaminen palvelutasopäätösten mukaisesti parantamalla pelastuslaitoksen toimintavalmiutta ottamalla käyttöön uusia valmiusasemia ja kannustamalla kuntia ottamaan käyttöön Hali-liikennevalo-ohjaus järjestelmän. 
Lisäksi käsittelyssä on pelastuslaitoksen talousarvio ja käyttösuunnitelma 2023. Esityksen mukaan pelastustoimen toimintakulut ovat noin 32 M euroa ja toimintatuotot noin 1 M euroa. Pelastustoimen maksuosuudet vuonna 2023 ovat Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle noin 15,2 M euroa ja Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle noin 15,8 M euroa. Vuonna 2023 kustannukset jaetaan yhteistoimintasopimuksen mukaisesti aiempien vuosien kuntaosuuksien mukaisesti. Ensihoidon toimintakulut ovat noin 14 M euroa ja toimintatuotot noin 4,2 M euroa, jolloin HUS maksuosuus on noin 9,8 M euroa. 
Ensihoitoyksiköiden hankinnasta järjestettiin tarjouskilpailu. Pelastuslautakunnalle esitettään, että ensihoitoyksiköt hankitaan tarjouskilpailun voittaneelta Profile Vehicles Oy:lta siten, että sopimuskausi on toistaiseksi voimassa oleva.  
 

Keski-Uusimaa

Uusimmat