Takaisin

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen pelastuslautakunnassa 18.1.2023 hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja käyttösuunnitelma

Julkaisuajankohta 20.1.2023 12.16
Tiedote

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen pelastuslautakunnassa 18.1. hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja käyttösuunnitelma 2023, ajoneuvojen hankinnan periaatteet sekä ensihoitoyksiköiden hankinta.

Toimintasuunnitelmaa laadittaessa on huomioitu Valtioneuvoston päätös pelastustoimen valtakunnallisiksi strategisiksi tavoitteiksi 2023–2026, Vantaan ja Keravan sekä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueiden strategiat. Keskeisenä tavoitteena on pelastuslaitoksen palveluiden turvaaminen palvelutasopäätösten mukaisesti parantamalla pelastuslaitoksen toimintavalmiutta ottamalla käyttöön uusia valmiusasemia ja kannustamalla kuntia ottamaan käyttöön Hali-liikennevalo-ohjaus järjestelmän. 
Lisäksi hyväksyttiin pelastuslaitoksen käyttösuunnitelma 2023. Pelastustoimen toimintakulut ovat noin 32 M euroa ja toimintatuotot noin 1 M euroa. Pelastustoimen maksuosuudet vuonna 2023 ovat Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle noin 15,2 M euroa ja Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle noin 15,8 M euroa. Vuonna 2023 kustannukset jaetaan yhteistoimintasopimuksen mukaisesti aiempien vuosien kuntaosuuksien mukaisesti. Ensihoidon toimintakulut ovat noin 14 M euroa ja toimintatuotot noin 4,2 M euroa, jolloin HUS maksuosuus on noin 9,8 M euroa. 
Ensihoitoyksiköiden hankinnasta järjestettiin tarjouskilpailu. Pelastuslautakunta päätti, että ensihoitoyksiköt hankitaan tarjouskilpailun voittaneelta siten, että sopimuskausi on toistaiseksi voimassa oleva.  
 

Keski-Uusimaa

Uusimmat

Tiedote
sisäministeriö Pelastustoimi, 23.2.2024 13:52
erityisasiantuntija Mikko Hiltunen Kolumni
sisäministeriö Pelastustoimi, 26.1.2024 10:09
Tiedote
sisäministeriö Pelastustoimi, 25.1.2024 14:18