Ajankohtaisiin

Työturvallisuus alkaa omasta ajattelusta − Ennakointi parantaa työturvallisuutta pelastuslaitosten hälytystehtävillä

Julkaisuajankohta 5.1.2022 10.36
Kaksi ensihoitajaa istuu meren rannalla.

Miten ensihoitaja tai pelastaja voi lähestyä uhkaavalta tuntuvaa tilannetta? Miten kohdata väkivaltainen tai väkivallalla uhkaava asiakas tai potilas?

Muun muassa näihin kysymyksiin vastaa Työturvallinen ennakoiva toimintamalli. Sen ovat kehittäneet palomies-ensihoitaja Tuomas Puukko ja ensihoitaja ja ensihoidon kenttäjohtaja Saija Fält sisäministeriön rahoittamassa hankkeessa. Lisäksi he ovat suunnitelleet toimintamalliin perustuvan koulutuskokonaisuuden.

Työturvallinen ennakoiva toimintamalli soveltuu käytettäväksi ensihoitotehtävillä ja muussa operatiivisessa pelastustoiminnassa. Koulutuskokonaisuus puolestaan sisältää ohjeet sekä teoria- ja harjoitusmateriaalin kouluttajalle. 

Pelastuslaitoksissa on jo vuosia järjestetty vaara- ja uhkatilannekoulutuksia. Kirjo on ollut laaja niin koulutusten, kouluttajien kuin toimintaohjeidenkin osalta. Ennakoivan toimintamallin ja koulutuskokonaisuuden tavoitteena on yhtenäistää pelastuslaitosten toimintaohjeita vaara- ja uhkatilanteissa. 

− Pidämme operatiivista työtä tekevien työturvallisuuden kehittämistä yhtenäisen toimintamallin ja koulutuksen avulla erittäin tärkeänä. Toivomme uuden Työturvallisen ennakoivan toimintamallin käyttöönottoa koulutuskokonaisuuden avulla lähitulevaisuudessa ainakin Helsingin ja Uudenmaan pelastuslaitosten alueella. Suunnittelemme parhaillaan, miten toimintamalli tuodaan osaksi operatiivista toimintaa Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksella, kertoo hankkeen projektipäällikkö Tuomas Puukko.

Huoli työturvallisuudesta on jokapäiväistä

Ensihoito- ja pelastustehtävien asiakas- ja potilaskohtaamisiin liittyvien vaaratilanteiden määrä on kasvanut merkittävästi. Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston tilaston mukaan henkilöstön ilmoitukset väkivalta- ja uhkatilanteista yli kaksinkertaistuivat vuosien 2014–2018 välillä. Vuonna 2020 ilmoituksia tehtiin 343 kappaletta. Pelastusalalla on arvioitu, että tilastoihin kirjautuu vain osa uhkatilanteista.

Ensihoito- ja pelastusaloilla työskentelevistä lähes jokainen on kohdannut eri asteista henkistä tai fyysistä väkivaltaa tai niiden uhkaa työuransa aikana. Vaara- ja uhkatilanteista on muodostunut lähes jokapäiväinen osa ensihoitotyötä. Vaaratapahtumatilastot ja useat ensihoitohenkilöstölle teetetyt kyselytutkimukset osoittavat ilmiön yleisyyden. 

Vaara- uhkatilanteiden yleisyyden perusteella yhtenäiselle, ennakointiin perustuvalle toimintamallille ja koulutukselle olisi tarvetta myös valtakunnallisella tasolla, sillä tällä hetkellä yhtenäistä toimintamallia ei ole.
− Suositamme, että Työturvallinen ennakoiva toimintamalli ja koulutuskokonaisuus otetaan käyttöön tulevilla hyvinvointialueilla valtakunnallisesti, ministeriöiden välisen yhteistyön avulla, Puukko ja projektiasiantuntija Saija Fält toteavat.

− Uskomme, että Työturvalliseen ennakoivaan toimintamalliin perustuvalla koulutuskoko-naisuudella voimme parantaa meidän jokaisen operatiivista työtä tekevän ja siihen opiskelevien työturvallisuutta.

Länsi-Uusimaa

Uusimmat

Tiedote
Tiedote
sisäministeriö Pelastustoimi, 30.6.2022 15:45
Uutinen
sisäministeriö Pelastustoimi, 27.6.2022 15:14