Ajankohtaisiin

Tilapäismajoitusohjeessa huomioidaan yöpyjien turvallisuus entistä vahvemmin

Julkaisuajankohta 12.5.2022 13.22

Pelastustoimi on uudistanut tilapäismajoitusta koskevan ohjeen siten, että siinä huomioidaan leirikoululaisten, harrastusryhmien ja muiden kouluissa, nuorisotiloissa, päiväkodeissa, liikuntatiloissa yms. yöpyjien turvallisuus entistä paremmin. Jatkossa pelastussuunnitelman laadinta ja turvallisuusjärjestelyiden suunnittelu on vahvemmin rakennuksen tai tilan haltijan vastuulla. Ohje astuu voimaan 1.6.2022. 

Keskeiset muutokset aiempaan:
-    Pelastussuunnitelman laatimisesta vastaa rakennuksen tai majoitustilan haltija, jonka käytössä tila on. Ei siis omistaja tai majoituksen tarvitsija, kuten aiemmin. 
-    Pelastussuunnitelmassa on otettava huomioon myös kohteen tavanomaisesta poikkeava käyttö ja tilapäinen käyttötavan muutos (esim. yöpyminen tiloissa).
-    Rakennuksen tai tilan haltijan tulee toimittaa pelastussuunnitelma vähintään 2 viikkoa ennen aiotun tilapäismajoituksen alkamista pelastuslaitokselle. 
-    Majoittuminen tulee ensisijaisesti järjestää maantasokerroksessa, sillä tällöin esimerkiksi poistumisteitä voidaan täydentää varatiejärjestelyillä varatieikkunan kautta. Majoittuminen on mahdollista tätä ylemmissä kerroksissa, mikäli 
o    poistumisjärjestelyt ovat tilapäismajoitusohjeen vaatimusten mukaiset ja 
o    rakennuksen kerrokset on eriytetty omiksi palo-osastoikseen, mikäli rakennuksessa ei ole kohotettua suojaustasoa, kuten automaattista paloilmoitinta tai sammutuslaitteistoa (kts. tarkemmat tiedot ohjeesta).
-    Pelastuslaitos tekee majoituskohteissa palotarkastuksia riskien arvioinnin perusteella ja sekä asiakirjavalvontana esimerkiksi pelastussuunnitelmien osalta. 

Tilapäismajoitusohje löytyy pelastustoimen verkkosivuilta: Ohje tilapäismajoituksen turvallisuusjärjestelyistä kokoontumistiloissa 2022 (pelastustoimi.fi
 
Ilmoitukset tilapäismajoittumisesta voitte tehdä verkkosivujen kautta:  Ilmoitus tilapäismajoituksesta | Pelastustoimi
 
Lisätietoa uudesta ohjeesta voitte kysyä Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen yleisötapahtumatiimiltä: pela.yleisotapahtumat@vantaa.fi
 
 

Keski-Uusimaa

Uusimmat

Tiedote
liikenne- ja viestintäministeriösisäministeriö Pelastustoimi, 7.12.2022 6:59
Tiedote
sisäministeriötyö- ja elinkeinoministeriö Pelastustoimi, 30.11.2022 16:04