Takaisin

Pientalojen asukkaat ovat kiinnostuneita oman kodin turvallisuudesta Länsi-Uudellamaalla

Julkaisuajankohta 28.10.2021 14.24
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen vaakunamerkki.

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos lähetti kesällä osalle alueensa pientaloasukkaista itsearviointilomakkeen kodin paloturvallisuuden tarkistamiseksi. Tänä vuonna kirjeen sai noin 5200 taloutta.

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos lähetti kesällä osalle alueensa pientaloasukkaista paloturvallisuusoppaan ja itsearviointilomakkeen kodin paloturvallisuuden tarkistamiseksi.
Tänä vuonna kirjeen sai noin 5200 taloutta. Asukas tarkistaa, onko lomakkeella mainitut paloturvallisuuteen liittyvät asiat kotona kunnossa ja lähettää vastaukset pelastuslaitokselle. 
Itsearvioinnilla pelastuslaitos haluaa kannustaa asukkaita omatoimiseen kodin turvallisuuden parantamiseen.

”Noin 67 % kirjeen saaneista on palauttanut lomakkeen. Kiitämme aktiivisuudesta jo vastauksensa lähettäneitä” mainitsee johtava palotarkastaja Raki Salmela.

Niille, jotka eivät ole vielä vastanneet, lähetetään muistutuskirje lähiaikoina. Muistutuskirjeitä lähetään noin 1 700. Muistutukseen voi vastata 15.11.2021 saakka.

Toivomme, että kaikki kirjeen saaneet palauttaisivat sen määräaikaan mennessä. Jos kirjettä ei palauta muistutuksesta huolimatta, pelastuslaitos tekee palotarkastuksen kyseiseen pientaloon loppuvuoden tai viimeistään alkuvuoden aikana

Salmelan mukaan palautusprosentti on viime vuosina ollut hyvä, yli 90 % lomakkeista on palautettu pelastuslaitokselle.

Näkyvä osoitenumerointi auttaa auttajat perille

Johtava palotarkastaja Raki Salmela on käynyt läpi kaikki tähän mennessä palautetut vastaukset.
”Vastaajat ovat itsearvioinnin myötä kiinnittäneet huomiota esimerkiksi osoitenumeron näkyvyyteen, kodin poistumisreitteihin ja palovaroittimiin”, kertoo Salmela. 

Moni asukas on havahtunut siihen, että oman kodin osoitenumerointi ei välttämättä näy hyvin.
”Selkeä ja näkyvä osoitenumerointi auttaa auttajia löytämään perille. Talon numeron ei välttämättä tarvitse olla valaistu. Meille riittää, että numerointi on helposti havaittavissa myös pimeällä.

Numerointi voi olla esimerkiksi valoa heijastavalla pohjalla tai niin, että katuvalaistus osuu siihen.”
Vaatimus valaisevasta osoitenumeroinnista voi kuitenkin tulla kaupungin rakennusjärjestyksestä. Siksi se kannattaa tarkistaa oman kaupungin rakennusvalvonnasta.

Lisäksi on hyvä tarkistaa, etteivät puiden oksat tai pensaat peitä osoitenumeroa näkyvistä. 

Kodin poistumistiet kuntoon

Kaksi- ja useampikerroksisten pientalojen asukkaat ovat itsearvioinneissa huomanneet puutteita kodin poistumisreiteissä. Asunnosta pitää olla vähintään kaksi poistumistietä turvaan. Toinen on normaali kulkureitti, toinen on varatie, kuten parveke tai ikkuna.

”On hyvä miettiä nämä asiat kuntoon. Tulipalotilanteessa aikaa poistumiseen on pari minuuttia. Tärkeää on, ettei poistumisreiteillä ole esteitä ja että niistä pääsee kulkemaan ilman avainta”, Salmela mainitsee.

Kodin ikkunoissa on oltava kiinteä kahva paikallaan. Ylemmissä kerroksissa ikkunoiden ulkopuolella olisi hyvä olla varatietikkaat, jos matkaa maahan on paljon. 

”Poistumisreittien käyttöä kannattaa harjoitella pimeässä ja opettaa reitit myös lapsille.”

Palovaroitin makuuhuoneessa herättää varmasti

Palovaroitin havaitsee savun ja hälyttää ennen kuin aistimme tai havaitsemme yhtään mitään. Pienikin palonalku täyttää todella nopeasti asunnon savulla.  Toimiva ja oikein sijoitettu palovaroitin varoittaa ja myös herättää.

Palovaroittimia on oltava jokaisessa asuinkerroksessa vähintään yksi jokaista alkavaa 60m2 kohden.

”Erittäin tärkeää olisi asentaa palovaroittimet jokaiseen makuuhuoneeseen ja poistumisreittien varrelle”, sanoo johtava palotarkastaja Salmela. 

Kodin palovaroittimet on hyvä testata kerran kuukaudessa. Näin varmistat, että ne ovat toimintavalmiita. Paristot kannattaa vaihtaa kerran vuodessa tai heti, jos palovaroitin antaa pienen, toistuvan piippauksen.

Varoittimet eivät ole ikuisia ja ne on ehdottomasti uusittava määräajoin. Nykyisin valmistaja merkitsee varoittimen vaihtoajan, ns. ”parasta ennen” -merkintä. Palovaroitin on vaihdettava heti uuteen, jos se ei toimi paristonvaihdosta huolimatta.

Tavoitteena onnettomuuksien ennaltaehkäisy 

Itsearviointilomakkeiden lähettäminen on osa pelastuslaitoksen tekemää paloturvallisuuden valvontaa. Tavoitteena on ennaltaehkäistä onnettomuuksia. Alueet, joille itsearviointilomakkeita postitetaan, valitaan pelastuslaitoksen vuosittaisen suunnitelman mukaan.

Pelastuslaitos tekee edelleen myös perinteisiä palotarkastuksia itsearvioinnin lisäksi. Palotarkastukset pyritään suuntaamaan kohteisiin, joissa on erityinen tarve paloturvallisuuden asiantuntijoiden käynnille. Lisäksi pelastuslaitoksen yksiköitä kiertää asuinalueilla tekemässä turvallisuushavaintoja. Havainnoista jätetään korjauskehotuskirje ja taloyhtiöissä suoritetaan tarvittaessa palotarkastus. Vuosittain Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos tekee noin 2000 palotarkastusta erilaisiin toimitiloihin ja kiinteistöihin.

Kotitapaturma.fi-nettisivuilta löytyy kodin turvallisuuden tarkistuslista, jonka avulla oman kodin turvallisuusasioita voi käydä läpi, vaikkei valvontakirjettä omaan postilaatikkoon tänä vuonna olisi tullutkaan. Päivystävään palotarkastajaan voi olla arkisin klo 9.00-11.30 yhteydessä, jos on kysyttävää kodin paloturvallisuudesta tai itsearvioinnista p. 09 8162 6815.
 

Länsi-Uusimaa

Uusimmat