Takaisin

Pelastuslautakunnassa 8.11.2023 käsittelyssä

Julkaisuajankohta 7.11.2023 8.50
Tiedote

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen pelastuslautakunnassa 8.11. käsitellään muun muassa pelastustoimen palvelutasopäätöstä, muutosesitystä investointisuunnitelmaan 2024 – 2028 sekä investointisuunnitelmaa 2025 – 2029. Lisäksi esillä on osavuosikatsaus 3/2023 (1.1.-30.9.2023)

Palvelutasopäätöksessä 2024–2026 määritellään pelastuslaitoksen toiminnan tavoitteet ja käytettävät voimavarat sekä palvelut ja niiden taso. Palvelutasopäätös ja riskianalyysi ovat salassa pidettäviä (JulkL 621/1999 24 § 1 mom. 8 k). Palvelutasopäätöksestä valmistellaan Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen valtuustokäsittelyä varten julkinen versio. Lautakunnalle esitetään, että se lähettää sen hyväksyttäväksi Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle. 

Pelastuslaitoksen investointiohjelmaan esitetään muutosta.  Valtion uusien ohjeiden mukaan aiemmin hyväksytyt neljä uuttaa valmiusasemaa, jotka oli merkitty vuoden 2023 investointisuunnitelmaan ja sen lainanottovaltuuteen, tulee ajoittaa useammalle vuodelle. Lisäksi pelastuslaitoksen ajoneuvojen osalta tehdään vuosittain korvaushankintaa, jonka myötä vanhin kalusto poistuu käytöstä ja korvataan uudella kalustolla. Nyt nämä korvaushankinnat tulee merkitä kyseisen vuoden investointisuunnitelmaan. tämän vuoksi lautakunnalle esitetään että se esittää aluehallitukselle ja  -valtuustolle hyväksyttäväksi muutosesitys investointisuunnitelmaan 2024 – 2028 sekä investointisuunnitelman vuosille 2025 – 2029

Osavuosikatsauksen 3/2023 (1.1.-30.9.2023) mukaan pelastustoiminnan ja ensihoidon henkilöstömenoissa on ylitysuhkaa vuoden 2023 talousarvioon nähden palkankorotuksista, kertakorvauksesta ja kutsurahoista johtuen. Näitä kuluja ei pystytty täysimääräisesti ennakoimaan syksyllä 2022 talousarvion laadinnan yhteydessä. Lisäksi toimintatuottojen ennustetaan jäävän talousarviosta. Pelastuslaitos pyrkii sopeuttamaan toimintaansa siten, että mahdollinen alijäämä toteutuessaan jää mahdollisimman pieneksi.
 

Keski-Uusimaa

Uusimmat