Takaisin

Pelastuslautakunnassa 7.2.2024 käsiteltyä

Julkaisuajankohta 7.2.2024 17.58
Tiedote

Vantaan ja Keravan ja Keski-Uudenmaan hyvinvointialueiden pelastuslautakunnassa 7.2.2024 käsiteltiin muun muassa hyvinvointialueen uudistusohjelma ja toimivallan delegointi pelastusjohtajalle investointien osalta.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluevaltuusto on kokouksessaan 12.12.2023 vahvistanut uudistusohjelman periaatteet ja päälinjaukset. Toimenpideohjelma valmistellaan toimialoittain. Lautakunnalle esiteltiin suunnitelma, jolla pelastuslaitoksen toiminnan tuottavuutta pyritään parantamaan omarahoitusta lisäämällä,

henkilöstösuunnittelua parantamalla ja investointeja ja hankintoja kehittämällä.

 

Lautakunta päätti, että hyvinvointialueen käytäntöjen yhdenmukaistamiseksi pelastusjohtajalle delegoidaan toimivalta investointisuunnitelmassa olevien alle kahden miljoonan euron investointien ja muiden pitkävaikutteisten menojen osalta.

 

Lisäksi päätettiin, että yksi turvallisuuskouluttajan virka muutetaan turvallisuusviestinnän asiantuntijan viraksi

Keski-Uusimaa

Uusimmat