Takaisin

Pelastaja on monitaitoinen pelastusalan ammattilainen

Julkaisuajankohta 13.1.2023 16.37
Tiedote
Pelastajan monet varusteet kuvaavat työn monipuolisuutta. Tulipaloja sammutetaan savusukellusasussa, mutta pelastaja tarvitsee tehtävissään myös vesisukellusvarusteita ja kemikaalisuojapukua.

Mitä kaikkea pelastajan tehtäviin kuuluu? Ja mikä se pelastaja ylipäänsä on? Eikös se ole palomies?

Aiemmin puhuttiin vain palomiehistä, mutta sittemmin pelastaja-termi on vallannut alaa. Esimerkiksi Pelastusopistosta valmistuu pelastajaksi. Virallinen ammattinimike on edelleen palomies tai palomies-sairaankuljettaja, mutta nimikkeisiin on tulossa tänä vuonna muutos kaikissa Suomen pelastuslaitoksissa.

Pelastustoimen termistöä päivitetään niin, että pelastus-alkuiset nimet otetaan järjestelmällisesti käyttöön. Palomiehistä tulee virkanimikkeeltään pelastajia ja paloasemista pelastusasemia.

”Pelastus-termi kuvaa monipuolisemmin kaikkia niitä tehtäviä, joita pelastuslaitokset ja pelastajat hoitavat. Pelastaja on myös sukupuolineutraali nimike, joka toivottavasti lisää naistenkin kiinnostusta alaa kohtaan”, toteaa Etelä-Savon hyvinvointialueen pelastus- ja turvallisuuspalvelujen toimialajohtaja Seppo Lokka.

Pelastaja toki sammuttaa tulipaloja, mutta hän hoitaa monia muitakin onnettomuustilanteita, kuten tie- ja vesiliikenne- sekä kemikaalionnettomuuksia. Pelastaja auttaa ihmisiä ja eläimiä onnettomuustilanteissa, hoitaa ja kuljettaa potilaita jatkohoitoon sekä osallistuu hälytysvalmiuden ylläpitoon. Pelastajan työhön sisältyy myös kansalaisten turvallisuusopastusta ja -neuvontaa. Pelastuslaitoksellamme pelastajat tekevät lisäksi palotarkastuksia esimerkiksi päiväkodeissa.

”Aiemmin Etelä-Savon pelastuslaitos vastasi ensihoidon järjestämisestä itäisen Etelä-Savon alueella. Kun Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisa aloitti toimintansa vuoden alussa, ensihoidon järjestäminen siirtyi kokonaan Eloisan terveystoimen hoidettavaksi. Pelastajamme toimivat kuitenkin myös jatkossa terveydenhuollon ammattihenkilön työparina hybridiyksiköissä, jotka päivystävät Punkaharjulla, Puumalassa ja Sulkavalla”, Lokka kertoo.

Pelastustehtävillä pelastajan täytyy noudattaa tiettyä marssijärjestystä ja ottaa käskyjä vastaan, jotta tehtävä saadaan hoidettua mahdollisimman turvallisesti ja tehokkaasti. Pelastus- ja ensihoitotilanteissa toimitaan usein suuren henkisen paineen alla. Pelastajalta vaaditaan kykyä soveltaa tietojaan ja taitojaan nopeasti, mutta järkevällä tavalla.

Pelastajan työ on vuorotyötä. Pelastusyksikkö on valmiina auttamaan ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä. Ammatissa vaaditaan niin fyysisiä kuin psyykkisiä valmiuksia. Työuransa aikana pelastajan on ylläpidettävä taitojaan, tietojaan ja fyysistä kuntoaan jatkuvalla harjoittelulla. Pelastajalta vaaditaankin vahvaa sitoutumista ja motivaatiota työhönsä. Auttamisen halu on usein se, joka motivoi niin alalla ammatikseen työskenteleviä kuin sopimuspalokuntalaisiakin.

Uusimmat