Takaisin

Länsi-Suomen hyvinvointialueiden pelastuslaitokset tiivistävät yhteistyötään

Julkaisuajankohta 7.3.2024 14.13
Tiedote
Yta-sopimuksen allekirjoittaneet pelastusjohtajat kuvassa.

Länsi-Suomen hyvinvointialueiden pelastuslaitokset Varsinais-Suomi, Pohjanmaa ja Satakunta kehittävät ja monipuolistavat yhteistyötään. Yhteistoiminta käynnistyi yhteistyömuistion allekirjoittamisella Porissa 7.3.2024.

Länsi-Suomen yhteistyötyöalueella on ollut jo kauan erilaisia ja eritasoisia yhteistyösopimuksia ja -suunnitelmia pelastuslaitosten välillä. Voimassa olevat yhteistyösopimukset ja -suunnitelmat ovat koskeneet pääsääntöisesti pelastustoimintaa, vaikka yhteistyötä on tehty muillakin pelastustoimen tehtäväalueilla, kuten pelastuslaitosten kumppanuusverkostossa. Nyt yhteistyötä kehitetään ja monipuolistetaan entisestään. Tavoitteena on kehittää pelastuslaitosten palveluita ja toimintoja entistä laadukkaimmiksi, tehokkaammiksi ja taloudellisemmiksi ja lisäksi yhdenmukaistaa tulkintaa voimassa olevista säädöksistä ja määräyksistä.

Yhteistyön entistä vahvempi rakentuminen aloitettiin 7.3.2024, jolloin Länsi-Suomen yhteistyöalueen pelastuslaitokset Varsinais-Suomi, Pohjanmaa ja Satakunta allekirjoittivat yhteistyömuistion. Pelastusjohtajien lisäksi allekirjoitustilaisuuteen osallistui hyvinvointialueiden johtajien edustajana Satakunnan hyvinvointialueen hyvinvointialuejohtaja Kirsi Varhila. Yhteistyömuistiossa määritellään pelastuslaitosten yhteistyön käytännön järjestelyt. Satakunnan pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Pekka Tähtinen uskoo yhteistyön tiivistymisen tuloksiin.

– Yhteistyöstä on monia hyötyjä. Toimintaa saadaan tehostettua niin laadullisesti kuin taloudellisestikin. Samankaltaisia haasteita on usein muillakin, joten tiedon jakaminen ja yhdessä kehittäminen hyödyttävät kaikkia. Yhteistoiminnasta tulee nyt suunnitellumpaa, ja toimintamallista on tarkoitus tulla hyötyä ihan jokapäiväiseen työhön, Tähtinen toteaa.

Pohjanmaan pelastuslaitoksen vt. pelastusjohtaja Dan Gref nostaa esiin pelastuslaitosten kaksikielisyyden merkityksen ja pelastuslaitosten yhteistyön esimerkiksi kaksikielisen turvallisuusviestintämateriaalin tuottamisessa. Lisäksi yhteistyöstä saadaan hyötyä kurssien ja erityiskoulutusten järjestämisessä.

– Mahdollisuudet yhteisten kurssien ja erityiskoulutusten järjestämiseen kasvavat nyt alkavan yhteistyön myötä. Pystymme näin hyödyntämään eri pelastuslaitosten erikoisosaamista ja saamaan sitä koulutusten kautta laajempaan käyttöön, Gref sanoo.

Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Vesa Halonen on nähnyt Uudellamaalla tämän kaltaisen yhteistyön hyödyt ja pitää yhteistyötä hyvin tärkeänä.

– Helsingin kaupungin, Länsi-Uudenmaan, Keski-Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitosten välinen yhteistyö ja sen kehittäminen on ollut pitkään tiivistä ja varsin tuloksellista. Merkittävimpinä yhteistyön tuloksina voidaan pitää Uudenmaan alueen yhteistä riskiarviota, yhteishankintoja, yhteisiä koulutustilaisuuksia ja tietenkin avointa tiedonjakamista, Halonen kertoo.

Länsi-Suomen yhteistyöalueen pelastuslaitokset tekevät jatkossa laajasti yhteistyötä muun muassa pelastuspalveluissa, turvallisuuspalveluissa, varautumisen ja väestönsuojelun palveluissa sekä pelastustoimen tukipalveluissa. Pelastuslaitosten yhteistyö on suunniteltua, säännöllistä ja päivittäistä kaikilla pelastuslaitoksen tehtäväalueilla ja kaikilla organisaatiotasoilla. Jatkossa yhteistyömuistio tarkastetaan vuosittain ja sitä päivitetään Länsi-Suomen pelastuslaitosten toimintasuunnitelman laadinnan yhteydessä.
 

Lisätietoja:

Vesa Halonen, tulosaluejohtaja, pelastuspalvelut, Varsinais-Suomen hyvinvointialue, puh. 044 755 2799, vesa.halonen@varha.fi

Pekka Tähtinen, toimialuejohtaja, pelastusjohtaja, Satakunnan hyvinvointialue, puh. 044 701 1590, pekka.tahtinen@sata.fi

Dan Gref, vt. pelastusjohtaja, Pohjanmaan hyvinvointialue, puh. 040 837 3685, dan.gref@ovph.fi

 

Varsinais-Suomi