Tillbaka

Räddningsverken i Västra Finlands välfärdsområden intensifierar sitt samarbete

Utgivningsdatum 7.3.2024 14.13
Pressmeddelande
Räddningsverken i Västra Finlands välfärdsområden intensifierar sitt samarbete

Västra Finlands välfärdsområdens räddningsverk, Egentliga Finland, Österbotten och Satakunta utvecklar och diversifierar sitt samarbete. Samarbetet inleddes med undertecknandet av en samarbetspromemoria i Björneborg 7.3.2024.

Inom Västra Finlands samarbetsområde har det redan länge funnits olika typer och nivåer av samarbetsavtal och -planer mellan räddningsverken. De befintliga samarbetsavtalen och -planerna har huvudsakligen fokuserat på räddningsverksamhet, även om samarbete också har skett inom andra områden inom räddningsväsendet, såsom räddningsväsendets partnerskapsnätverk. Samarbetet kommer nu att utvecklas ytterligare och bli mångsidigare. Målet är att förbättra kvaliteten, effektiviteten och ekonomin i räddningsväsendets tjänster och verksamhet samt att förenhetliga tolkningen av gällande bestämmelser och föreskrifter.

Den 7 mars 2024 undertecknade räddningsverken i Västra Finlands samarbetsområde, Egentliga Finland, Österbotten och Satakunta en samarbetspromemoria. I undertecknandet deltog förutom räddningsdirektörerna även Kirsi Varhila, direktör för välfärdsområdet i Satakunta, som representerade direktörerna för välfärdsområdena. I samarbetspromemorian definieras de praktiska arrangemangen för samarbetet mellan räddningsverken. Pekka Tähtinen, räddningsdirektör vid Satakunta räddningsverk, tror att ett närmare samarbete kommer att ge resultat.

– Det finns många fördelar med samarbete. Verksamheten kan göras effektivare, både kvalitativt och ekonomiskt. Vi har liknande utmaningar, så att dela information och att utvecklas tillsammans gynnar alla. Samarbetet kommer nu att bli mer strukturerat och tillvägagångssättet bör vara användbart i det dagliga arbetet", säger Tähtinen.

Dan Gref, tf. räddningsdirektör vid Österbottens räddningsverk, betonar vikten av tvåspråkighet inom räddningsväsendet och samarbetet till exempel när det gäller att ta fram tvåspråkigt säkerhetskommunikationsmaterial. Dessutom kommer samarbetet att vara till nytta vid anordnandet av kurser och specialutbildningar.

– Möjligheterna att anordna gemensamma kurser och särskild utbildning kommer att öka i och med det samarbete som nu inleds. På så sätt kan vi dra nytta av de olika räddningsverkens kunnande och göra det mer allmänt tillgängligt genom utbildning", säger Gref.

Vesa Halonen, räddningsdirektör vid Egentliga Finlands räddningsverk, har sett fördelarna med samarbetet i Nyland och anser att det är mycket viktigt.

– Samarbetet mellan Helsingfors stad, Västra Nylands, Mellersta Nylands och Östra Nylands räddningsverk har redan länge varit omfattande och mycket givande. De viktigaste resultaten av samarbetet är den gemensamma riskbedömningen i Nyland, gemensamma upphandlingar, gemensamma utbildningsevenemang och naturligtvis det öppna informationsutbytet", säger Halonen.  

Räddningsverken inom Västra Finlands samarbetsområde gör i fortsättningen omfattande samarbete inom bland annat räddningsverksamhet, säkerhetstjänster, beredskap och befolkningsskydd samt stödtjänster för räddningsverken. Samarbetet mellan räddningsverken är planmässigt, regelbundet och dagligt inom alla räddningsverkens uppgiftsområden och på alla organisationsnivåer. I fortsättningen kommer samarbetspromemorian att ses över årligen och uppdateras i samband med utarbetandet av Västra Finlands räddningsverks verksamhetsplan.

Kontakter: 

Vesa Halonen, resultatområdesdirektör, räddningstjänster, Varsinais-Suomen hyvinvointialue, puh. 044 755 2799, vesa.halonen@varha.fi
     
 

Pekka Tähtinen,  Regiondirektör, räddningsdirektör,  Satakunnan hyvinvointialue, puh. 044 701 1590, pekka.tahtinen@sata.fi
   
 

Dan Gref,  tf. räddningsdirektör,  Pohjanmaan hyvinvointialue, puh. 040 837 3685, dan.gref@ovph.fi 

 

Varsinais-Suomi

Det senaste