Takaisin

Koululaiset valjastettiin palovaroitinten testaajiksi

Julkaisuajankohta 5.4.2024 12.10
Tiedote
Aikuinen nostaa sylissään olevaa lasta testaamaan katossa olevaa palovaroitinta.

Pelastustoimen tilastot osoittavat, että lähes puolessa asuinrakennuspalotapauksissa on puuttunut toimiva palovaroitin. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos järjesti yhteistyössä alueensa peruskoulujen kanssa palovaroitinten testauskampanjan kodeissa. Kampanjalle toivotaan valtakunnanlaajuista jatkoa.

Vuonna 2023 Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueen kahdeksan kunnan peruskoulujen oppilaat saivat kotitehtäväkseen varmistaa, että kotoa löytyy riittävä määrä palovaroittimia, ja että ne toimivat. Kotitehtävä annettiin koulujen jokavuotisten palotarkastusten yhteydessä. Palotarkastaja Jessica Hattunen suoritti Vantaan, Keravan sekä muutamien Tuusulan koulujen palotarkastukset ja jakoi samalla kotitehtävän.

”Kouluilta saamamme palaute oli innostavaa, ja pääsimme palotarkastusten yhteydessä lisäämään paloturvallisuutta koulurakennuksista myös koteihin”, Hattunen kertoo.

Oppilaiden osallistaminen kotien palovaroitinten testaamiseen sai alkunsa Vantaan kouluissa vuonna 2022. Viime vuonna käytäntö päätettiin laajentaa koko Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueelle, ja mukaan tulivat myös kaikki Hyvinkään, Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja Tuusulan peruskoulut.

Toimiva palovaroitin pelastaa

Pelastustoimen ylläpitämät onnettomuustilastot osoittavat, että lähes joka toisessa asuinrakennuksen tulipalossa asunnosta on puuttunut toimiva palovaroitin. Kokonaan palovaroitin puuttuu noin viidesosasta asuntoja.

Kodin jokaista alkavaa 60 neliömetriä kohden pitää olla yksi palovaroitin kattoon kiinnitettynä. Lisäksi kodin jokaisessa kerroksessa tulee olla vähintään yksi palovaroitin. Palovaroittimien toimivuus pitää tarkistaa kerran kuukaudessa ja paristo vaihtaa kerran vuodessa. Varoitin tulee vaihtaa kokonaan uuteen 5–10 vuoden välein.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen kuntien koulujen oppilaiden tehtävänä oli yhdessä aikuisen kanssa tarkistaa, että kotoa löytyy tarvittava määrä oikein asennettuja ja toimivia palovaroittimia. Tehtävä merkittiin suoritetuksi Webropol-kyselyn kautta, ja samalla oppilas sai osallistua turvallisuuspaketin arvontaan. Kyselyyn vastasi noin 4 700 oppilasta.

”Kyselyn ja kotitehtävän avulla toivotaan, että kodeissa on herätty testaamaan omien palovaroitinten toimintaa ja kiinnittämään huomiota niiden tarvittavaan määrään”, sanoo palotarkastaja Hattunen Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksesta.

Huoneistopalossa lämpötila nousee neljässä minuutissa 300–400 asteeseen, ja huonetila täyttyy savusta. Toimiva palovaroitin tunnistaa savun ja hälyttää jo ennen kuin aistimme tai havaitsemme mitään. Tämän jälkeen on vain 2–3 minuuttia aikaa pelastautua, yrittää alkusammutusta ja kutsua apua numerosta 112. Kun palovaroitin hälyttää, on siis toimittava välittömästi.

Kampanja valtakunnalliseksi

Valtaosassa kyselyyn vastanneiden kodeista oli palovaroittimia, joita oli asennettu yksi jokaista alkavaa 60 m2 kohden sekä vähintään yksi jokaisessa kerroksessa. Suurin osa vastaajista ilmoitti palovaroittimiensa olevan toimintakunnossa. Joissakin talouksissa havaittiin, ettei palovaroittimia ole riittävästi tai niitä ei ole lainkaan. Palovaroitin on pakollinen jokaisessa asunnossa.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksella on saatu kahden vuoden aikana kokemusta kampanjan ja kyselyn toteuttamisesta, ja tietoa jaetaan mielellään muillekin pelastuslaitoksille. Jessica Hattusen mielestä juuri lasten ja nuorten paloturvallisuustietoutta lisäämällä pystytään vaikuttamaan laajasti. 

”Kampanja lisää laajasti kotien paloturvallisuutta ja samalla osallistaa lapset ja nuoret jo varhaisessa vaiheessa palovaroittimen oikeaoppiseen käyttöön. Toivomme, että kampanja leviää koko maan tasolle”, Hattunen sanoo.

Keski-Uusimaa

Uusimmat