Ajankohtaisiin

Keski-Uudenmaan pelastuslautakunnan kokouksessa 8.9.2022 investointisuunnitelma uudelleen esillä 

Julkaisuajankohta 6.9.2022 8.53
Tiedote

Vantaa-Keravan ja Keski-Uudenmaan hyvinvointialueiden yhteinen pelastuslautakunta jätti kokouksessaan 31.8 pöydälle investointisuunnitelman vuosille 2023-27. Suunnitelma pitää sisällään muun muassa pelastuslaitoksen tarvitsemat ajoneuvot ja muun kaluston.

 Alkuperäiseen esitykseen oli lisätty strategisesti merkittävän ja uudehkon tai vast’ikään peruskorjatun paloaseman (Vantaankosken, Havukosken, Kerava-Tuusulan, Järvenpään ja Hyvinkään paloasemat) ostaminen hyvinvointialueelle. 
Perusteluina etsitetään se, että kuntien tulee luopua taseessa omistamistaan sote- ja pelastustoimen kiinteistöistä vuoden 2026 loppuun mennessä. Kunnilla on kaksi vaihtoehtoa, myydä kiinteistöt tai siirtää ne omistamilleen kiinteistöosakeyhtiöille. Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella on vuodelle 2023 lainanottovaltuutta 250 M€, joten hyvinvointialue voi hankkia strategisesti tärkeitä toimitiloja omistukseensa. 
Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen käytössä olevat paloasemat vastaavat suurelta osin sitä palveluverkkoa, mikä tulee olla käytössä vuonna 2023 sekä myös tulevaisuudessa, usean vuosikymmenen päästä. 
Näiden kiinteistöjen ostamisen on alustavasti arvioitu maksavan 43,1 M€. Hankinnan myötä poistuisi pääomavuokria arviolta 2 M€ vuodessa. Ostamisen avulla hyvinvointialue voi vähentää käyttötalousmenojaan ja parantaa siten vuosikatettaan. Lisäksi hyvinvointialue pystyisi turvaamaan pelastuslaitoksen palvelujen järjestämismahdollisuudet optimaalisilla sijainneilla myös tulevaisuudessa. Suunnitelmassa on esitetty, miten eri hankintavaihtoehdot poikkeavat toisistaan. 
 
Investointisuunnitelman hyväksyy valtuusto hallituksen käsittelyn jälkeen. 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                        
 
 

Keski-Uusimaa