Takaisin

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen vuosi 2023 tilastojen valossa

Julkaisuajankohta 27.3.2024 15.53
Tiedote
Neljä paloautoa vierekkäin paloaseman edessä.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueella oli vuonna 2023 yhteensä 51 155 pelastuksen ja ensihoidon tehtävää. Vuonna 2022 luku oli 50 833. Ensihoidon osalta viime vuosina tapahtunut tehtävämäärien kasvu pysähtyi vuonna 2023.

Tulipalojen ja muiden onnettomuuksien määrä lisääntyi hieman

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueella oli vuonna 2023 yhteensä 8270 pelastustehtävää. Tehtävämäärä nousi vuoteen 2022 verrattuna, jolloin sammutus- ja pelastustehtäviä oli yhteensä 7998. Vuonna 2021 tehtäviä oli yhteensä 7876 ja vuonna 2020 niitä oli 6862.

Tulipaloja, eli rakennuspaloja, rakennuspalovaaroja, liikennevälinepaloja ja muita tulipaloja oli vuonna 2023 yhteensä 852. Määrä oli lähes samalla tasolla edelliseen vuoteen verrattuna, jolloin tehtäviä oli 841. Tulipalojen osuus pelastustehtävistä oli noin 10 prosenttia.

Ensihoitotehtävien määrän kasvu taittui

Ensihoitoyksiköiden kokonaistehtävämäärän kasvu pysähtyi vuoden 2023 aikana edellisiin vuosiin verrattuna. Vuonna 2023 Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksella oli ambulanssien kokonaistehtäviä yhteensä 42 885. Vuonna 2022 vastaava luku oli 42 835, vuonna 2021 se oli 40 901, ja vuonna 2020 tehtäviä oli 36 522.
  
Tehtävämäärät nousivat hieman vuoteen 2022 verrattuna Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen alueella (2023: 16 420 tehtävää) ja laskivat Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen alueella (2023: 26 465 tehtävää). Tehtävämäärät laskivat prosentuaalisesti eniten korkeariskisissä tehtävissä ja nousivat alhaisimman kiireellisyysluokan tehtävissä.
  
Henkilöstöä oli riittävästi ja ensihoidon resurssit paranivat kahden uuden yksikön aloitettua toimintansa. Yksiköiden tehtäväsidonnaisuudet laskivat viime vuodesta. Tehtäväsidonnaisuus oli kaikkien yksiköiden osalta keskimäärin 34,23 prosenttia. Kuudella yksiköllä tehtäväsidonnaisuus oli yli 40 prosenttia. 

Kolme suuronnettomuutta

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueella tapahtui vuonna 2023 kolme suuronnettomuudeksi luokiteltua tulipaloa. Onnettomuus luokitellaan suuronnettomuudeksi, mikäli onnettomuudessa kuolee viisi henkilöä, loukkaantuu 10 henkilöä tai omaisuutta tuhoutuu 500 000 euron arvosta. 

Tuusulassa sijainnut valaisinliike tuhoutui tulipalossa helmikuussa. Palon vahingot ovat arviolta 1,4 miljoonaa euroa. Kesäkuussa Tuusulassa paloi Riihikallion koulu, missä omaisuusvahingot olivat arviolta 3,4 miljoonaa euroa. Hakunilassa menehtyi lokakuussa viisi henkilöä huoneistopalossa. Onnettomuustutkintakeskus tutkii tapausta.  

Saapumisaikatavoitteissa ei suuria eroja edelliseen vuoteen verrattuna

Pelastustoiminnassa kohteeseen saapumisaikatavoite on määritelty eri riskialueilla erilaiseksi. Tavoite saavutettiin 61 prosentissa tehtävistä. Pelastuslaitoksen ensimmäinen yksikkö oli perillä kohteessa keskimäärin 7,37 minuutissa. Vuonna 2022 vastaava aika oli 7,40 minuuttia. Haastavin tilanne on korkeimman riskiluokan, eli tiiviisti rakennetun asutuksen alueilla, joissa kohde tulisi saavuttaa kuuden minuutin kuluessa hälytyksestä. 

Vuonna 2023 ensimmäisen yksikön toimintavalmiusajan mediaani oli 7,03 minuuttia, kun se vuonna 2022 oli 6,57 minuuttia. Tavoite saavutettiin 34,5 prosentissa tapauksista, kun vuonna 2022 tavoite saavutettiin 32 prosentissa. Pelastusyksikön lähtöaika oli vuonna 2023 keskimäärin 91 sekuntia, kun se vuonna 2022 oli 87 sekuntia.

Sopimuspalokuntien tehtävämäärä kasvoi

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueella toimii 30 sopimuspalokuntaa. Sopimuspalokunnat antoivat merkittävää apua pelastuslaitosten yksiköille. Sopimuspalokuntia käytetään yleensä pelastuslaitoksen yksiköiden apuna, mutta esimerkiksi Pornaisissa sopimuspalokunnat hoitavat joitakin tehtäviä itsenäisesti ja ovat nopein apu kyseisellä alueella.

Vuonna 2022 sopimuspalokunnilla oli yhteensä 648 tehtävää, kun vuonna 2022 niitä oli 491. Eniten hälytyksiä kertyi Asolan VPK:lle, Savion VPK:lle, Pornaisten VPK:lle ja Hyvinkään VPK:lle.  

Valvontatoiminta

Onnettomuuksien ehkäisemiseksi määräaikaisia valvontakäyntejä tehtiin alueella 1645 kohteeseen, mikä vastaa 72,1 prosentin toteumaa suhteessa asetettuun tavoitteeseen. Valvonnan yhteydessä havaittiin jälkivalvontaa edellyttäviä puutteita 210 kohteessa.

Kemikaalilainsäädännön nojalla tehtäviä tarkastuksia ja päätöksiä tehtiin yhteensä 375. Lisäksi suoritettiin 1908 asiakirjavalvontaa ja annettiin 1139 kertaa erilaisia asiantuntijapalveluita, kuten rakennuslupalausuntoja.

Keski-Uusimaa

Uusimmat